Εσωτερικές οροφές

 

  • Μέτρηση και χάραξη
  • Ανάρτηση σκελετού
  • Εφαρμογή γυψοσανίδας
  • Αρμολόγηση και φινίρισμα