Εξωτερικές τοιχοποιίες

 

  • Κατασκευή σκελετού
  • Διαπνέουσα μεμβράνη
  • Βίδωμα τσιμεντοσανίδας
  • Εφαρμογή τσιμεντοσανίδας
  • Αρμολόγηση
  • Φινίρισμα