Εξωτερικές τοιχοποιίες

Φινίρισμα τελικής επιφάνειας

Μέχρι αυτό το στάδιο έχει γίνει επεξεργασία των αρμών με τα υλικά αρμολόγησης AQUAPANEL® Joint-Filler/Betocoat και έχουμε εγκιβωτίσει την ειδική υαλοταινία αρμού (10cm). Επίσης έχουμε καλύψει και τα κεφάλια των βιδών με το ίδιο υλικό που αρμολογήσαμε.

Ενίσχυση των γωνιών

Αντιστοίχηση υλικών και χρωμάτων

Οι γωνίες ενισχύονται με το εξωτερικό τσιμεντοειδές επίχρισμα AQUAPANEL® Basecoat/Betocoat εγκιβωτίζοντας παράλληλα το ειδικό πλαστικό γωνιόκρανο για εξωτερική χρήση.

Ενίσχυση των ανοιγμάτων

Επεξήγηση υλικών-χρωμάτων

Στα ανοίγματα των παραθύρων τοποθετείται στις γωνίες ενίσχυση από αντιαλκαλικό πλέγμα υπό γωνία 45⁰C. Το πλέγμα εγκιβωτίζεται με Betocoat / Basecoat.

Eφαρμογή του επιχρίσματος

Επεξήγηση υλικών-χρωμάτων

Καλύψτε όλη την επιφάνεια με το υλικό επιχρίσματος AQUAPANEL® Basecoat. H εφαρμογή γίνεται είτε με το χέρι και την χρήση οδοντωτής σπάτουλας είτε με μηχανή. (Προτείνεται η μηχανή PFT G54 ρότορας/στάτορας D4-3, παροχή νερού 200 lt/h).

Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το Betocoat σε ανάμιξη με τσιμέντο για βασικό επίχρισμα.

Εγκιβωτισμός πλέγματος

Επεξήγηση υλικών-χρωμάτων

Εγκιβωτίστε το αντιαλκαλικό πλέγμα σε όλη την επιφάνεια του επιχρίσματος. Πιέστε το ελαφρώς στο νωπό βασικό επίχρισμα, ώστε να καλυφθεί στο ένα τρίτο της στρώσης του υλικού και αφήνοντας το υπόλοιπο υλικό πίσω από το πλέγμα. Πριν προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα αφήστε το υλικό να στεγνώσει. Απαιτείται αναμονή μία μέρα για κάθε χιλιοστό στρώσης υλικού.

Αστάρωμα της επιφάνειας

Εφαρμόστε το αστάρι AQUAPANEL® Betocoat Primer Elast σε όλη την επιφάνεια του βασικού επιχρίσματος. Όταν χρησιμοποιείτε έγχρωμο διακοσμητικό επίχρισμα μπορείτε να ταιριάξετε στην ίδια απόχρωση το αστάρι, ώστε να μην διαφοροποιούνται οι επιφάνειες. Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει για τουλάχιστον 24 ώρες πριν την εφαρμογή του τελικού επιχρίσματος. Η επιφάνεια πριν την εφαρμογή τελικού επιχρίσματος πρέπει να είναι τελείως στεγνή.

Τελικό επίχρισμα

Εφαρμόστε το ακρυλικό διακοσμητικό επίχρισμα Addi ή το σιλικονούχο Conni πάνω στην ασταρωμένη επιφάνεια σε διάφορες κοκκομετριές και χρωματισμούς. Aυτό μπορεί να γίνει είτε χειροκίνητα, είτε με την χρήση μηχανής, (προτείνεται: κινητή αντλία τροφοδοσίας με FU, PFT SWING ή N2V). Σιγουρευτείτε ότι το περιεχόμενο του κουβά έχει αναμιχθεί σχολαστικά.

Επιλέξτε επιχρίσματα και χρωματισμούς στα επιχρίσματα & προσόψεις
.