Εξωτερικές τοιχοποιίες

Αρμολόγηση

Αμέσως μετά την εφαρμογή προστατέψτε τον σκελετό από τις καιρικές συνθήκες, γεμίζοντας τους αρμούς με τα υλικά αρμολόγησης τσιμεντοσανίδων AQUAPANEL®, Joint-Filler/Betocoat.

Καλύψτε και τα κεφάλια των βιδών της τσιμεντοσανίδας με τα υλικά αρμολόγησης AQUAPANEL® Joint-Filler ή Betocoat.