Εξωτερικές τοιχοποιίες

Διαμόρφωση σκελετού

Ο μεταλλικός ή ξύλινος σκελετός πρέπει να κατασκευαστεί σύμφωνα με τις στατικές απαιτήσεις της κατασκευής. Η μέγιστη απόσταση των ορθοστατών είναι 600mm.

Αποστάσεις ορθοστατών

Στον πίνακα καταγράφονται οι προτεινόμενες λύσεις για τη διαμόρφωση του μεταλλικού σκελετού με βάση την υψομετρική διαφορά ματαξύ δαπέδου και οροφής.