Εσωτερικές τοιχοποιίες

Εφαρμογή γυψοσανίδας

Οι γυψοσανίδες τοποθετούνται όρθιες, συγκρατούνται, πιέζονται και βιδώνονται πάνω στο σκελετό κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι παραμορφώσεις. Η στερέωση αρχίζει από το μέσον προς το άνω και κάτω μέρος της γυψοσανίδας και συνεχίζεται προς μια κατεύθυνση. Το βίδωμα γίνεται σε αποστάσεις των 25cm. Σε περίπτωση διπλής στρώσης οι αποστάσεις του βιδώματος της πρώτης στρώσης μπορούν να τριπλασιαστούν σε 75cm.

Τυχόν οριζόντιοι αρμοί στα εγκάρσια άκρα τους πρέπει να μετατίθενται. Εάν πρόκειται για κατασκευή τοίχου μονής στρώσης γυψοσανίδας πρέπει η ένωση των γυψοσανίδων να γίνεται πάντα πάνω σε μεταλλικό προφίλ.

Οι βίδες πρέπει να διαπερνούν τη γυψοσανίδα κάθετα και να εισχωρούν στα μεταλλικά προφίλ του σκελετού κατά 10mm. Οι κεφαλές τους πρέπει να βυθίζονται κατά 1mm περίπου στην επιφάνεια της γυψοσανίδας με κατάλληλη ρύθμιση του βιδοδράπανου ώστε να μπορούν να στοκάρονται. Το χαρτί δεν πρέπει να σχίζεται. Παραμορφωμένες ή λάθος τοποθετημένες βίδες πρέπει να απομακρύνονται και να αντικαθίστανται, σε απόσταση 5 cm από την προηγούμενη θέση, με καινούριες.