Εσωτερικές τοιχοποιίες

Μέτρηση και χάραξη

Σύμφωνα με το σχέδιο κάτοψης σημειώνεται στο δάπεδο με χρωστικό νήμα (ράμμα) η θέση των εσωτερικών τοίχων. Με τη βοήθεια νήματος στάθμης (ζύγι), χαράζεται και στην οροφή η θέση των τοίχων. Για εύκολη και χωρίς λάθη τοποθέτηση, συνίσταται να σημαδεύονται στο δάπεδο η θέση των ορθοστατών, το πάχος και το είδος της γυψοσανίδας καθώς και τα ανοίγματα της πόρτας με ειδικά στένσιλ και ψεκασμό χρώματος. Η χάραξη σε μεγάλα εργοτάξια μπορεί να γίνει γρήγορη με συσκευή ακτινών laser.