Εσωτερικές τοιχοποιίες

 

  • Μέτρηση και χάραξη
  • Κατασκευή σκελετού
  • Εφαρμογή γυψοσανίδας
  • Αρμολόγηση και φινίρισμα