Εσωτερικές τοιχοποιίες

Κατασκευή σκελετού

Οι στρωτήρες και οι ορθοστάτες που είναι τοποθετημένοι περιμετρικά της τοιχοποιίας πρέπει να εφαρμόζουν χωρίς κενά και να σφραγίζονται με αφρώδη αυτοκόλλητη ηχομονωτική ταινία ή κορδόνια ελαστοπλαστικής ακρυλικής μαστίχας. Η εργασία αυτή πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε όταν απαιτείται ηχομόνωση. Τα μεταλλικά προφίλ πρέπει να στερεώνονται με βίδες και βύσματα σε όλα τα συνορεύοντα δομικά στοιχεία σε αποστάσεις μικρότερες του 1m και το ελάχιστο σε τρία σημεία ανά προφίλ.

Επιμήκυνση προφίλ

Οι ενώσεις των ορθοστατών πρέπει να τοποθετούνται εναλλάξ καθ’ ύψος. Τα σημεία ένωσης πρέπει να καλύπτονται με στρωτήρα ή να θηλυκώνουν μεταξύ τους και να βιδώνονται σε μήκος τουλάχιστον 50cm για σκελετό 50mm, 75cm για σκελετό 75mm και 100cm για σκελετό 100mm.