Εσωτερικές τοιχοποιίες

Καμπύλωμα γυψοσανίδας

Η εύκαμπτη γυψοσανίδα Knauf πάχους 6,5mm είναι το ιδανικό υλικό για επενδύσεις καμπύλων επιφανειών τοίχων, οροφών, υποστυλωμάτων και γενικά για εσωτερικές κατασκευές καμπύλης ή κυματοειδούς διαμόρφωσης. Οι γυψοσανίδες Knauf πάχους 9,5mm και 12,5mm λόγω της ελαστικότητάς τους και της μεγάλης τους αντοχής σε κάμψη μπορούν με ειδική επεξεργασία να μετατραπούν σε κοίλα ή κυρτά δομικά στοιχεία, με τη μέθοδο της υγράς καμπύλωσης. Η καμπύλωση των γυψοσανίδων γίνεται πάντα κατά μήκος και όχι κατά πλάτος.

Οι γυψοσανίδες πάχους 6,5mm καμπυλώνονται εύκολα στο εργοτάξιο χωρίς προεργασία λόγω του μικρού πάχους τους για ακτίνες καμπύλωσης από 1,0m και άνω. Η γυψοσανίδα πάχους 6,5mm καμπυλώνεται πιέζοντας την κατ’ ευθείαν επάνω στο μεταλλικό σκελετό, ο οποίος πρέπει να είναι αναρτημένος με άκαμπτες αναρτήσεις για μεγαλύτερη σταθερότητα και προσαρμόζεται πλήρως στο επιθυμητό σχήμα στερεώνοντας την με βίδες. Για μικρότερες ακτίνες καμπύλωσης μέχρι και 30cm η γυψοσανίδα καμπυλώνεται με ειδική επεξεργασία υγρής καμπύλωσης.

Η γυψοσανίδα κόβεται στο απαιτούμενο μήκος και μεταφέρεται σηκώνοντας τη γυψοσανίδα από την παλέττα χωρίς να τη σύρεται. Η γυψοσανίδα τοποθετείται επάνω σε πάγκο έτσι ώστε να προεξέχουν τα άκρα της γύρω γύρω για να στάζει το νερό από τα άκρα χωρίς να βρέχεται το πίσω μέρος της. Με ειδικό αγκαθωτό κύλινδρο τρυπάτε το χαρτί της κοίλης εσωτερικής πλευράς της γυψοσανίδας ρολάροντας κατά μήκος και πλάτος της επιφάνειάς της. Η τρυπημένη πλευρά της γυψοσανίδας βρέχεται με ψεκαστήρα ή ρολό και αφήνεται να τραβήξει για λίγα λεπτά. Το βρέξιμο επαναλαμβάνεται μερικές φορές. Η γυψοσανίδα καμπυλώνεται πιέζοντας ήπια πάνω στη ξύλινη φόρμα και σταθεροποιείται επάνω της κρατώντας τα κατά πλάτος άκρα της με δύο δοκίδες που αγκυρώνουν στο καλούπι. Η καμπυλωμένη γυψοσανίδα αφήνεται εν συνεχεία να στεγνώσει. Την επόμενη ημέρα η καμπυλωμένη γυψοσανίδα είναι έτοιμη για τοποθέτηση. Εφαρμόζεται στο σκελετό και βιδώνεται.