Ειδικές κατασκευές

 

  • Καμπύλωμα γυψοσανίδας
  • Διαμόρφωση ανοιγμάτων τοίχου
  • Ανάρτηση φορτίων