Διασφαλίζει την αειφόρεια

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι εν όψει των ολοένα αυξανομένων απαιτήσεων,

θα δημιουργούνται διαρκώς προϊόντα και συστήματα που θα καλύπτουν και τις πλέον καινοτόμες ιδέες για ένα «έξυπνο» σπίτι. Η Knauf φροντίζει για την μελλοντική εξέλιξη ενεργειακά αποδοτικών δομικών προϊόντων γύψου που θα συμβάλλουν στην αειφορία των κτιρίων και του περιβάλλοντος.