Η Knauf Γυψοποιία ΑΒΕΕ

Τα πιστεύω μας

Είμαστε μία οικογενειακή επιχείρηση. Σ' αυτήν ανήκουν οι τεχνίτες, οι μηχανικοί και οι συνεργάτες μας.

Η δύναμή μας προέρχεται από τη γη. Έτσι, οικολογία και οικονομία είναι για μας αδιαχώριστες έννοιες. Οι πράξεις μας το αποδεικνύουν.

Οι πελάτες μας βρίσκονται συνεχώς στο επίκεντρο της προσοχής μας. Είναι η βάση των σκέψεων και ενεργειών μας.

Δημιουργούμε την αγορά και σχεδιάζουμε νέα προϊόντα για τις ανάγκες του αύριο. Κατέχουμε ηγετική θέση στην αγορά.

Αυτό μας καθιστά υπεύθυνους απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Με την υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας διαμορφώνουμε και

αναβαθμίζουμε το περιβάλλον της διαμονής και εργασίας των ανθρώπων.

Είμαστε τόσο καλοί όσο και το σύνολο των συνεργατών μας. Οικοδομούμε επάνω στην αποδοτικότητα και δημιουργικότητά τους.

Διαμορφώνουμε το μέλλον μας επανεπενδύοντας τα κέρδη μας. Αυτό προϋποθέτει επιτυχημένους και ευχαριστημένους πελάτες.

Οι πλέον σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής χαρακτηρίζουν τα εργοστάσιά μας. Είναι φιλικές στους εργαζόμενους, οικονομικές και προστατεύουν το περιβάλλον.

Παράγουμε Συστήματα Δόμησης. Αυτά απλοποιούν το σχεδιασμό, τη μελέτη και την κατασκευή.

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις και εγγυημένη ποιότητα.