Knauf ίσον ποιότητα

Ωστόσο, κοινός παρονομαστής σε όλες τις παραπάνω παραλλαγές είναι η KNAUF, μία εταιρεία που χρόνια τώρα έχει συνδέσει το όνομα της με την Ποιότητα. Και δεν είναι τυχαίο που μία εταιρεία-ένα όνομα έχει καταφέρει να συνδέσει όλο τον κόσμο, διαθέτοντας περίπου 90 εργοστάσια, προσφέροντας την απαραίτητη τεχνογνωσία για την παραγωγή ενός ολοκληρωμένου συστήματος ξηράς δόμησης.

Η απαίτηση για Ποιότητα προέκυψε ως ο μοναδικός κρίσιμος παράγοντας για την επιβίωση των επιχειρήσεων, ενώ, η εφαρμογή της αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Ποιότητα είναι η συμμόρφωση στις απαιτήσεις. Αυτός είναι ο τεχνικός καθορισμός, που καθιερώθηκε από την ISO – INTERNATIONAL, την οργάνωση τυποποίησης πού βρίσκεται στην Ελβετία και είναι αρμόδιος για τους κανόνες ποιότητας σε διάφορα τμήματα σε όλο τον κόσμο.

Βάση των διαδικασιών TUV CERT, η εταιρεία Knauf Γυψοποιία ABEE πιστοποιείται ότι εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2008 για την παραγωγή και εμπορία γύψου, γυψοσανίδων, πανέλων, κονιοειδών, ετοιμόμικτων και μεταλλικών προφίλ. Η πιστοποίηση πραγματοποιείται ετήσια σύμφωνα με τις διαδικασίες επιθεώρησης και πιστοποίησης του TUV CERT και υπόκειται σε τακτικές επιθεωρήσεις επιτήρησης. Η αρχική πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε το 1997 και έκτοτε η εταιρεία πιστοποιείται ανελλιπώς κάθε χρόνο.

Στο σύγχρονο και εξαιρετικά ευμετάβλητο επιχειρησιακό περιβάλλον, οι ανάγκες των πελατών, των μετόχων και των εργαζομένων συνεχώς αλλάζουν, ενώ, η ύπαρξη ευέλικτων επιχειρήσεων είναι πλέον επιτακτική. Έτσι, πάνω σε αυτήν την φιλοσοφία, η KNAUF γνωρίζει τις υπάρχουσες και τις προσδοκώμενες ανάγκες τόσο των πελατών της αλλά και των ανταγωνιστών της. Οι στόχοι, οι στρατηγικές, οι πολιτικές και οι βραχυχρόνιοι ή μακροχρόνιοι σχεδιασμοί που εφαρμόζει έχουν σκοπό την επιβίωση και την ανάπτυξή της. Η θεμελιώδης, λοιπόν, έννοια για την υπεροχή της επιχείρησης είναι ότι η Ποιότητα επιτυγχάνει αποτελέσματα που ικανοποιούν όλους τους ενδιαφερόμενους.

Ακόμη, η ικανότητα της εταιρείας KNAUF να εστιάζει στις ανάγκες και στις προσδοκίες των ήδη υπαρχόντων, αλλά και, των ενδεχόμενων μελλοντικών πελατών της, δημιουργεί την προϋπόθεση για πιστούς πελάτες και κατά συνέπεια, για μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Οι πελάτες, ως τελικοί αποδέκτες των υπηρεσιών της απολαμβάνουν γρήγορη και άμεση εξυπηρέτηση. Δημιουργούνται, έτσι, μεταξύ τους, σχέσεις ποιότητας και εμπιστοσύνης.

Για να υλοποιηθούν όλα τα παραπάνω απαιτείται εμπνευσμένη καθοδήγηση από χαρισματικούς ανθρώπους και η Knauf Γυψοποιία ΑΒΕΕ έχει την πολυτέλεια να διαθέτει αρκετούς, τόσο στον χώρο του εργοστασίου στην Αιτωλοακαρνανία όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, με το άρτια εκπαιδευμένο, εμπορικής υποστήριξης, προσωπικό. Είναι σημαντικό να υπάρχουν χαρισματικοί άνθρωποι σε καίριες θέσεις της διοίκησης, διότι η διοίκηση:

 Είναι σε θέση να θέτει σαφή στόχους και ξεκάθαρες κατευθύνσεις.

 Αναπτύσσει και διευκολύνει την επίτευξη κάθε αποστολής και οράματος.

 Εμπνέει τους εργαζόμενους, δημιουργεί αξίες, και προάγει την ηθική και την εργασιακή κουλτούρα.

 Επιπλέον, σε δύσκολες επιχειρησιακές περιόδους συνεχίζει να εμπνέει εμπιστοσύνη και σταθερότητα στους εργαζομένους, ενώ, δεν διστάζει να τους καθοδηγήσει αποτελεσματικά στις νέες διαμορφωμένες συνθήκες.

 Είναι, δηλαδή, εξ΄ ολοκλήρου δεσμευμένη απέναντι στην συνεχή ανάπτυξη, εφαρμογή και συνεχή βελτίωση του διοικητικού τους συστήματος.

Ωστόσο, εκτός από την διοίκηση, η εταιρεία Knauf Γυψοποιία ΑΒΕΕ οφείλει την ανάπτυξή της και σε πολλούς ακόμα ανθρώπους, σε χαμηλότερες θέσεις, οι οποίοι καθημερινά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, ώστε η εταιρεία να διατηρεί την αξιοπιστία της και την εμπιστοσύνη στους πελάτες. Οι άνθρωποι αυτοί, είτε εργάζονται στην παραγωγή είτε ‘’οργώνουν’’ όλη την Ελλάδα ώστε να βρίσκονται κάθε στιγμή δίπλα στον πελάτη, έχουν γαλουχηθεί με την φιλοσοφία του ομίλου Knauf και πλέον αποτελούν και αυτοί συνώνυμο της Ποιότητας.