Κατάλογος σεμιναρίων

Επιλέξτε στον παρακάτω κατάλογο το σεμινάριο που σας ενδιαφέρει να παρακολουθήσετε, δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα εκπαίδευσης, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και δηλώστε συμμετοχή.

Αναζήτηση σεμιναρίου
Εταιρεία: Ημερομηνία μέχρι την:
Τμήμα: Αριθμός σεμιναρίου:
Πόλη:
               
Ημερομηνία Τίτλος   Κόστη
Σεπτέμβριος
26.09.2020 Πιστοποίηση τεχνίτη εξωτερικής θερμομόνωσης Knauf στη Θεσσαλονίκη   120,- €
30.09-02.10.2020 Συστήματα ξηράς δόμησης Αμφιλοχία   85,- €
Οκτώβριος
03.10.2020 Πιστοποίηση τεχνίτη ξηράς δόμησης στην Αμφιλοχία   120,- €
06.10-08.10.2020 Συστήματα ξηράς δόμησης Κύπρος   40,- €
09.10.2020 Πιστοποίηση τεχνίτη ξηράς δόμησης στην Κύπρο   120,- €
14.10-16.10.2020 Έτοιμοι σοβάδες, Δάπεδα & Thermoprosopsis στη Θεσσαλονίκη   90,- €
17.10.2020 Πιστοποίηση τεχνίτη εξωτερικής θερμομόνωσης Knauf στη Θεσσαλονίκη   120,- €
17.10.2020 Πιστοποίηση τεχνίτη έτοιμων σοβάδων Knauf στη Θεσσαλονίκη   120,- €
Νοέμβριος
04.11-06.11.2020 Συστήματα ξηράς δόμησης Θεσσαλονίκη   90,- €
07.11.2020 Πιστοποίηση τεχνίτη ξηράς δόμησης στη Θεσσαλονίκη   120,- €
11.11-13.11.2020 Προσόψεις ξηράς δόμησης & Thermoprosopsis Αμφιλοχία   90,- €
14.11.2020 Πιστοποίηση τεχνίτη εξωτερικής θερμομόνωσης Knauf Αμφιλοχία   120,- €
23.11-24.11.2020 Εξειδικευμένα συστήματα ξηράς δόμησης Αθήνα   ελεύθερο
25.11-27.11.2020 Συστήματα ξηράς δόμησης Αμφιλοχία   85,- €
28.11.2020 Πιστοποίηση τεχνίτη ξηράς δόμησης στην Αμφιλοχία   120,- €