Κατάλογος σεμιναρίων

Επιλέξτε στον παρακάτω κατάλογο το σεμινάριο που σας ενδιαφέρει να παρακολουθήσετε, δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα εκπαίδευσης, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και δηλώστε συμμετοχή.

Αναζήτηση σεμιναρίου
Εταιρεία: Ημερομηνία μέχρι την:
Τμήμα: Αριθμός σεμιναρίου:
Πόλη:
               
Ημερομηνία Τίτλος   Κόστη
Μάιος
06.05-08.05.2020 Προσόψεις ξηράς δόμησης & Thermoprosopsis Θεσσαλονίκη   90,- €
09.05.2020 Πιστοποίηση τεχνίτη εξωτερικής θερμομόνωσης Knauf στη Θεσσαλονίκη   120,- €
11.05-12.05.2020 Εξειδικευμένα συστήματα ξηράς δόμησης Αθήνα   ελεύθερο
13.05-14.05.2020 Έτοιμοι σοβάδες & Δάπεδα Κύπρος   30,- €
13.05-15.05.2020 Έτοιμοι σοβάδες, Δάπεδα & Thermoprosopsis στη Θεσσαλονίκη   90,- €
16.05.2020 Πιστοποίηση τεχνίτη εξωτερικής θερμομόνωσης Knauf στη Θεσσαλονίκη   120,- €
16.05.2020 Πιστοποίηση τεχνίτη έτοιμων σοβάδων Knauf στη Θεσσαλονίκη   120,- €
27.05-29.05.2020 Συστήματα ξηράς δόμησης Αμφιλοχία   85,- €
30.05.2020 Πιστοποίηση τεχνίτη ξηράς δόμησης στην Αμφιλοχία   120,- €
Ιούνιος
09.06-11.06.2020 Συστήματα ξηράς δόμησης Κύπρος   40,- €
12.06.2020 Πιστοποίηση τεχνίτη ξηράς δόμησης στην Κύπρο   120,- €
22.06-23.06.2020 Εξειδικευμένα συστήματα ξηράς δόμησης Αθήνα   ελεύθερο
Ιούλιος
01.07-03.07.2020 Συστήματα ξηράς δόμησης Θεσσαλονίκη   90,- €
04.07.2020 Πιστοποίηση τεχνίτη ξηράς δόμησης στη Θεσσαλονίκη   120,- €
07.07-09.07.2020 Προσόψεις ξηράς δόμησης & Thermoprosopsis Κύπρος   30,- €
10.07.2020 Πιστοποίηση τεχνίτη εξωτερικής θερμομόνωσης Knauf Κύπρο   120,- €
Σεπτέμβριος
02.09-03.09.2020 Έτοιμοι σοβάδες & Δάπεδα Κύπρος   30,- €
21.09-22.09.2020 Εξειδικευμένα συστήματα ξηράς δόμησης Αθήνα   ελεύθερο
23.09-25.09.2020 Προσόψεις ξηράς δόμησης & Thermoprosopsis Θεσσαλονίκη   90,- €
26.09.2020 Πιστοποίηση τεχνίτη εξωτερικής θερμομόνωσης Knauf στη Θεσσαλονίκη   120,- €
30.09-02.10.2020 Συστήματα ξηράς δόμησης Αμφιλοχία   85,- €
Οκτώβριος
03.10.2020 Πιστοποίηση τεχνίτη ξηράς δόμησης στην Αμφιλοχία   120,- €
06.10-08.10.2020 Συστήματα ξηράς δόμησης Κύπρος   40,- €
09.10.2020 Πιστοποίηση τεχνίτη ξηράς δόμησης στην Κύπρο   120,- €
Νοέμβριος
04.11-06.11.2020 Συστήματα ξηράς δόμησης Θεσσαλονίκη   90,- €
07.11.2020 Πιστοποίηση τεχνίτη ξηράς δόμησης στη Θεσσαλονίκη   120,- €
11.11-13.11.2020 Προσόψεις ξηράς δόμησης & Thermoprosopsis Αμφιλοχία   90,- €
14.11.2020 Πιστοποίηση τεχνίτη εξωτερικής θερμομόνωσης Knauf Αμφιλοχία   120,- €
23.11-24.11.2020 Εξειδικευμένα συστήματα ξηράς δόμησης Αθήνα   ελεύθερο
25.11-27.11.2020 Συστήματα ξηράς δόμησης Αμφιλοχία   85,- €
28.11.2020 Πιστοποίηση τεχνίτη ξηράς δόμησης στην Αμφιλοχία   120,- €