Κατάλογος σεμιναρίων

Επιλέξτε στον παρακάτω κατάλογο το σεμινάριο που σας ενδιαφέρει να παρακολουθήσετε, δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα εκπαίδευσης, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και δηλώστε συμμετοχή.

Αναζήτηση σεμιναρίου
Εταιρεία: Ημερομηνία μέχρι την:
Τμήμα: Αριθμός σεμιναρίου:
Πόλη:
               
Ημερομηνία Τίτλος   Κόστη
Σεπτέμβριος
23.09-24.09.2019 Εξειδικευμένα συστήματα ξηράς δόμησης Αθήνα NEU    ελεύθερο
25.09-27.09.2019 Έτοιμοι σοβάδες & Thermoprosopsis στη Θεσσαλονίκη   85,- €
28.09.2019 Πιστοποίηση τεχνίτη έτοιμων σοβάδων Knauf στη Θεσσαλονίκη   120,- €
Οκτώβριος
02.10-04.10.2019 Συστήματα ξηράς δόμησης Αμφιλοχία   85,- €
05.10.2019 Πιστοποίηση τεχνίτη ξηράς δόμησης στην Αμφιλοχία   120,- €
09.10-11.10.2019 Συστήματα ξηράς δόμησης Κύπρος   40,- €
16.10-18.10.2019 Προσόψεις ξηράς δόμησης & Thermoprosopsis Θεσσαλονίκη   85,- €
19.10.2019 Πιστοποίηση τεχνίτη εξωτερικής θερμομόνωσης Knauf στη Θεσσαλονίκη   120,- €
24.10-25.10.2019 Συστήματα τσιμεντοσανίδων Aquapanel στη Γερμανία   270,- €
30.10-01.11.2019 Συστήματα ξηράς δόμησης Θεσσαλονίκη   85,- €
Νοέμβριος
02.11.2019 Πιστοποίηση τεχνίτη ξηράς δόμησης στη Θεσσαλονίκη   120,- €
06.11-08.11.2019 Προσόψεις ξηράς δόμησης & Thermoprosopsis Αμφιλοχία   85,- €
09.11.2019 Πιστοποίηση τεχνίτη εξωτερικής θερμομόνωσης Knauf Αμφιλοχία   120,- €
25.11-26.11.2019 Εξειδικευμένα συστήματα ξηράς δόμησης Αθήνα NEU    ελεύθερο
27.11-29.11.2019 Συστήματα ξηράς δόμησης Αμφιλοχία   85,- €
30.11.2019 Πιστοποίηση τεχνίτη ξηράς δόμησης στην Αμφιλοχία   120,- €