Πιστοποίηση τεχνίτη εξωτερικής θερμομόνωσης Knauf στη Θεσσαλονίκη

Πιστοποίηση τεχνίτη εξωτερικής θερμομόνωσης Knauf στη Θεσσαλονίκη

Εξετάσεις πιστοποίησης ικανότητας τεχνίτη εξωτερικής θερμομόνωσης Knauf στη Θεσσαλονίκη. Στο «πιστοποιημένο» επίπεδο, ο τεχνίτης μετά την ολοκλήρωση του βασικού επιπέδου εκπαίδευσης, έχει τη δυνατότητα να πιστοποιήσει τις γνώσεις και δεξιότητές του και να λάβει «Πιστοποιητικό Ικανότητας» της τεχνικής του κατάρτισης, ύστερα από εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργεί η TÜV HELLAS στα εγκεκριμένα κέντρα της Knauf. Το ανωτέρω «Πιστοποιητικό Ικανότητας», που μπορεί να λάβει ο τεχνίτης, βασίζεται στο Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17024, και αποτελεί ένα ισχυρό αλλά και ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, που φέρει το όνομα της TÜV HELLAS.

Περιεχόμενα

Οι εξετάσεις πιστοποίησης καλύπτουν ένα εύρος γνώσεων και ικανοτήτων που κρίνονται ως απαραίτητες για την άσκηση της εργασίας από τους ανωτέρω τεχνίτες, και αποτελούνται από θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Η θεωρητική εξέταση είναι γραπτή, διαρκεί 45’ (λεπτά) και περιλαμβάνει 30 ερωτήσεις. Η πρακτική εξέταση περιλαμβάνει εργασίες σε πραγματικό χρόνο με περιεχόμενο τέτοιο ώστε να είναι δυνατή η επιβεβαίωση της τεχνικής δεξιότητας του υποψηφίου, και διαρκεί 2 ώρες.

Ομιλητής: Εξεταστής TUV Hellas

Στόχος

Στο «πιστοποιημένο» επίπεδο, ο τεχνίτης μετά την ολοκλήρωση του βασικού επιπέδου εκπαίδευσης, έχει τη δυνατότητα να πιστοποιήσει τις γνώσεις και δεξιότητές του και να λάβει «Πιστοποιητικό Ικανότητας» της τεχνικής του κατάρτισης, ύστερα από εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργεί η TÜV HELLAS στα εγκεκριμένα κέντρα της Knauf.
Το ανωτέρω «Πιστοποιητικό Ικανότητας», που μπορεί να λάβει ο τεχνίτης, βασίζεται στο Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17024, και αποτελεί ένα ισχυρό αλλά και ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, που φέρει το όνομα της TÜV HELLAS.

Δεδομένα

Ημερομηνίες:
Περίοδος: 1 Ημέρα
Έναρξη: 08:00πμ
Τέλος: 16:00μ.μ.
Κόστη: 120,- € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Αιρθμός συμμετεχόντων: 6
Αριθμός σεμιναρίου: PF111 & PF411
Τμήμα: Εξετάσεις πιστοποίησης ικανότητας τεχνίτη

Πληροφορίες

Σεμινάριο για:
  • Αλουμινάς
  • Γυψαδόρος
  • Ελαιοχρωματιστής
  • Εταιρεία μονώσεων
  • Ξυλουργείο
  • Οικοδόμος
  • Σιδεράς
  • Σοβατζής
  • Συνεργείο ξήρας δόμησης
Υπηρεσίες:
• Θεωρητικές παρουσιάσεις υλικών και συστημάτων δόμησης.

• Επιδείξεις εφαρμογής υλικών και συστημάτων δόμησης.

• Παροχή γραφικής και ενημερωτικής ύλης για τη διεξαγωγή των σεμιναρίων.

• Παροχή κατάλληλης ενδυμασίας (φόρμα εργασίας) και εργαλείων για τα σεμινάρια όπου προβλέπεται εκπαιδευτική εφαρμογή σε όλα τα εκπαιδευτικά κέντρα εκτός των σεμιναρίων που πραγματοποιούνται στη Αττική.

• Προαιρετικό πακέτο διαμονής κόστους 50€/συμμετέχοντα που καλύπτει διανυκτέρευση σε μονόκλινο δωμάτιο με ημιδιατροφή σε όλα τα εκπαιδευτικά κέντρα εκτός των σεμιναρίων που πραγματοποιούνται στη Αττική.

• Φιλοξενία στο σεμινάριο (πρόχειρο γεύμα, καφές, αναψυκτικό) σε όλα τα εκπαιδευτικά κέντρα εκτός των σεμιναρίων που πραγματοποιούνται στη Αττική. • Φιλοξενία (καφές, αναψυκτικό) για τα σεμινάρια στο εκπαιδευτικό κέντρο στην Αττική.

• Έκδοση βεβαίωσης παρακολούθησης σεμιναρίου & αναμνηστική φωτογραφία σε όλα τα εκπαιδευτικά κέντρα εκτός των σεμιναρίων που πραγματοποιούνται στη Αττική.

Χώροι:
Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Οι υποψήφιοι για να συμμετέχουν στην απόκτηση «Πιστοποιητικού Ικανότητας», πρέπει να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης και να έχουν ανάλογη εργασιακή εμπειρία, ενώ στην εξέταση θα πρέπει να προσκομίζουν την ταυτότητά τους. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις για υποψηφίους υπάρχουν στους σχετικούς κανονισμούς των επαγγελμάτων τους οποίους μπορείτε να αναζητήσετε στην TÜV HELLAS ΑΕ ή στην Knauf Γυψοποιία ΑΒΕΕ.

Κατοχύρωση της εφαρμογής:

Οι υποψήφιοι τεχνίτες για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης θα πρέπει να υποβάλλουν στην TÜV HELLAS την ανάλογη Αίτηση Πιστοποίησης, την οποία μπορούν να αναζητήσουν στην TÜV HELLAS ή στην Knauf.
Κατάθεση χρηματικού ποσού συμμετοχής στην Πιστοποίηση Ικανότητας: TUV Hellas - ALPHA BANK GR9301401580-158-002320-000-236, με αναγραφή του καταθέτη και ως αιτιολογία «πιστοποίηση τεχνίτη». Aποστολή του αποδεικτικού της τραπεζικής κατάθεσης (TUV Hellas, κα Π. Κοσμέτου, Τηλ: +302152157471 και +302152157434 & Fax: +302106528025).
Το κόστος για την πιστοποίηση ικανότητας περιλαμβάνει το κόστος εξετάσεων, πιστοποίησης & έκδοσης «Πιστοποιητικού Ικανότητας» για 6 έτη, από την TUV Hellas.

Εγγραφή

Πόσα άτομα θέλετε να εγγράψετε?*