Συστήματα δαπέδων Knauf Αμφιλοχία

Συστήματα δαπέδων Knauf  Αμφιλοχία

Το σεμινάριο αυτό στοχεύει στην εκμάθηση και κάλυψη των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την κατασκευή δαπέδων σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα. Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες τεχνίτες εφαρμογής υλικών επίστρωσης δαπέδων που επιζητούν τεχνική εκπαίδευση για το σχεδιασμό και την κατασκευή τέτοιου είδους συστημάτων δόμησης.

Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στην ανάγνωση, ερμηνεία και χρήση των εξειδικευμένων κατασκευαστικών λεπτομερειών, των ειδικών προδιαγραφών, στην επιλογή των κατάλληλων συστημάτων, ξηρών και αυτοεπιπεδούμενων δαπέδων και τελικά στη χρήση των υλικών και εφαρμογή των κανόνων στην κατασκευή

Περιεχόμενα

• Παρουσίαση του νέου αυτοεπιπεδούμενου κονιάματος δαπέδων γενικής χρήσης Knauf FE 60 Magic. Εφαρμογές αυτοεπιπεδούμενου δαπέδου αντί τσιμεντοκονίας, ή πάνω από μονωτικές πλάκες είτε ακόμα και πάνω σε ενδοδαπέδια θέρμανση

• Παρουσίαση συστημάτων με πλάκες δαπέδων, ελέυθερης έδρασης σε στατικό φορέα, GIFAfloor (F191 - Knauf Integral GIFAfloor LBS έδραση σε γραμμικά φέροντα στοιχεία, F192 - Knauf Integral GIFAfloor BAT σε σκηνές, ράμπες & αναβαθμοί)

• Παρουσίαση πλακών, για πλωτά δάπεδα, Vidifloor Solo. Εφαρμογές για γέμισμα ξηρού δαπέδου ή σε συνδυασμό με σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης

• Τεχνική, διαστασιολογική και κοστολογική μελέτη συστημάτων δαπέδων

Ομιλητής: Αδαμάντιος Βασιλειάδης Υπεύθυνος εκπαίδευσης
Ομιλητής: Ιωάννης Σιζιόπκος Τεχνική & Εμπορική Υποστήριξη

Στόχος

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί:

• να διαβάζουν και να ερμηνεύουν τα κατασκευαστικά σχέδια και λεπτομέρειες των τεχνικών φυλλαδίων συστημάτων αυτοεπιπεδούμενων δαπέδων Knauf FE 60 Magic και ξηρών δαπέδων Knauf Integral GIFAfloor, Knauf Vidifloor Solo, ούτως ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τις εξειδικευμένες απαιτήσεις του έργου

• να επιλέγουν και να προετοιμάζουν τα κατάλληλα υλικά για το έργο

• να εφαρμόζουν συστήματα δαπέδων, ξηρού ή χυτού κονιάματος βάσης ανθρακικού και θειικού ασβεστίου, παραδίδοντας την επιθυμητή επιφάνεια σύμφωνα με τις απαιτήσεις

• να αναγνωρίζουν τις διαφορές μεταξύ διαφορετικών διαθέσιμων συστημάτων δαπέδων στην αγορά

Δεδομένα

Ημερομηνίες:
Περίοδος: 2 Ημέρες
Έναρξη: 1η ημέρα 09:00π.μ.
Τέλος: 2. Ημέρα 16:00μ.μ.
Κόστη: 30,- € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Αιρθμός συμμετεχόντων: 18
Αριθμός σεμιναρίου: DB111
Τμήμα: Συστήματα δαπέδων

Πληροφορίες

Σεμινάριο για:
  • Γραφείο διακόσμησης
  • Ενεργειακός επιθεωρητής
  • Τεχνική εταιρεία κατασκευών
  • Τεχνική εταιρεία μελετών
  • Τεχνικό γραφείο
Υπηρεσίες:
• Θεωρητικές παρουσιάσεις υλικών και συστημάτων δόμησης.

• Επιδείξεις εφαρμογής υλικών και συστημάτων δόμησης.

• Παροχή γραφικής και ενημερωτικής ύλης για τη διεξαγωγή των σεμιναρίων.

• Παροχή κατάλληλης ενδυμασίας (φόρμα εργασίας) και εργαλείων για τα σεμινάρια όπου προβλέπεται εκπαιδευτική εφαρμογή σε όλα τα εκπαιδευτικά κέντρα εκτός των σεμιναρίων που πραγματοποιούνται στη Αττική.

• Προαιρετικό πακέτο διαμονής κόστους 50€/συμμετέχοντα που καλύπτει διανυκτέρευση σε μονόκλινο δωμάτιο με ημιδιατροφή σε όλα τα εκπαιδευτικά κέντρα εκτός των σεμιναρίων που πραγματοποιούνται στη Αττική.

• Φιλοξενία στο σεμινάριο (πρόχειρο γεύμα, καφές, αναψυκτικό) σε όλα τα εκπαιδευτικά κέντρα εκτός των σεμιναρίων που πραγματοποιούνται στη Αττική. • Φιλοξενία (καφές, αναψυκτικό) για τα σεμινάρια στο εκπαιδευτικό κέντρο στην Αττική.

• Έκδοση βεβαίωσης παρακολούθησης σεμιναρίου & αναμνηστική φωτογραφία σε όλα τα εκπαιδευτικά κέντρα εκτός των σεμιναρίων που πραγματοποιούνται στη Αττική.

Χώροι:
Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στα σεμινάρια πραγματοποιείται με τους εξής τρόπους:

• με αποστολή αίτησης από τον εμπορικό συνεργάτη στα email: solutions@knauf.gr & Fax: 2642029112

• με καταχώριση των στοιχείων στην ειδική φόρμα

Με την παραλαβή της αίτησης ο συμμετέχων ενημερώνεται για τη διαθεσιμότητα των ελεύθερων θέσεων και την καταχώριση της αίτησης συμμετοχής. Ο αιτών υποχρεούται να καταθέσει το χρηματικό κόστος για τη συμμετοχή του, σε τραπεζικό λογαριασμό , εντός τριών ημερών από την αίτηση και να αποστείλει το αποδεικτικό της τραπεζικής κατάθεσης στα solutions@knauf.gr ή 2642029112 ώστε να θεωρηθεί έγκαιρη η συμμετοχή του.

Ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίον μπορεί να γίνει η κατάθεση είναι:

ALPHA BANK IBAN: GR83 0140 1310 1310 0200 2004 848

Διευκρινίζουμε πως η μεταφορά όλων των συμμετεχόντων από τον τόπο διαμονής τους, καθώς και από το ξενοδοχείο προς το κέντρο εκπαίδευσης της εταιρείας στο εργοστάσιο θα γίνεται με μέσα των συμμετεχόντων.
Κατοχύρωση της εφαρμογής:
Υπάρχει η δυνατότητα έγγραφης ανάκλησης της συμμετοχής το αργότερο 3 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Στην περίπτωση αυτή η χρηματική κατάθεση θα ισχύσει για κάποια άλλη μελλοντική συμμετοχή εντός του ίδιου έτους. Αν η ανάκληση γίνει αργότερα ή ο ενδιαφερόμενος δεν παρουσιασθεί στο σεμινάριο, χάνει το συμβολικό ποσό συμμετοχής.

Στην περίπτωση που δεν θα συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων (8 συμμετέχοντες) τότε το σεμινάριο ενδέχεται να αναβληθεί. Η Knauf Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε. διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα αναβολής της διεξαγωγής κάποιου σεμιναρίου, κατά την απόλυτη κρίση της, κατόπιν έγκυρης ενημέρωσης όλων των συμμετεχόντων.

Χρηματική συμμετοχή

Βασικό επίπεδο

Κόστος εκπαίδευσης βασικού επιπέδου: Αμφιλοχία, Θεσσαλονίκη, Κύπρος 40€/συμμετέχοντα για τα 3ήμερα σεμινάρια (για τα 2ήμερα το κόστος διαμορφώνεται στα 30€/συμμετέχοντα). Το κόστος περιλαμβάνει την εκπαίδευση, εκπαιδευτικό υλικό (τεχνικά φυλλάδια, φόρμα, μέτρα, μολύβια), πρόχειρο γεύμα και καφέ.

Κόστος προαιρετικού πακέτου διαμονής: Αμφιλοχία, Θεσσαλονίκη 50€/συμμετέχοντα που καλύπτει 3 διανυκτερεύσεις (Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη) και + μία ημέρα (Παρασκευή) για όσους μετέχουν στην εξέταση πιστοποίησης, σε μονόκλινο δωμάτιο με ημιδιατροφή.

Εξειδικευμένο επίπεδο

Το κόστος των σεμιναρίων στη Γερμανία είναι 270€ και περιλαμβάνει την εκπαίδευση, το αεροπορικό κόστος Αθήνα – Γερμανία – Αθήνα, εκπαιδευτικό υλικού, έξοδα διαμονής, και διατροφής βάση του προγράμματος εκπαίδευσης. Έξοδα που δεν περιλαμβάνονται σε όλα τα παραπάνω επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες αποκλειστικά.

«Πιστοποιημένο» επίπεδο

Το κόστος για την πιστοποίηση ικανότητας είναι 120€ και περιλαμβάνει το κόστος εξετάσεων, πιστοποίησης & έκδοσης «Πιστοποιητικού Ικανότητας» για 6 έτη, από την TUV Hellas.

Εγγραφή

Πόσα άτομα θέλετε να εγγράψετε?*