Συστήματα αυτοεπιπεδουμενων δαπέδων Knauf Αθήνα

Συστήματα αυτοεπιπεδουμενων δαπέδων Knauf Αθήνα

Το σεμινάριο αυτό στοχεύει στην εκμάθηση και κάλυψη των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την κατασκευή δαπέδων σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα. Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες τεχνίτες εφαρμογής υλικών επίστρωσης δαπέδων που επιζητούν τεχνική εκπαίδευση για το σχεδιασμό και την κατασκευή τέτοιου είδους συστημάτων δόμησης.

Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στην ανάγνωση, ερμηνεία και χρήση των εξειδικευμένων κατασκευαστικών λεπτομερειών, των ειδικών προδιαγραφών, στην επιλογή των κατάλληλων συστημάτων αυτοεπιπεδούμενων δαπέδων και τελικά στη χρήση των υλικών και εφαρμογή των κανόνων στην κατασκευή

Περιεχόμενα

• Παρουσίαση του νέου αυτοεπιπεδούμενου κονιάματος δαπέδων γενικής χρήσης Knauf FE 60 Magic. Εφαρμογές αυτοεπιπεδούμενου δαπέδου αντί τσιμεντοκονίας, ή πάνω από μονωτικές πλάκες είτε ακόμα και πάνω σε ενδοδαπέδια θέρμανση

• Τεχνική, διαστασιολογική και κοστολογική μελέτη συστημάτων δαπέδων

Ομιλητής: Ιωάννης Σιζιόπκος Τεχνική & Εμπορική Υποστήριξη

Στόχος

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί:

• να διαβάζουν και να ερμηνεύουν τα κατασκευαστικά σχέδια και λεπτομέρειες των τεχνικών φυλλαδίων συστημάτων αυτοεπιπεδούμενων δαπέδων Knauf FE 60 Magic, ούτως ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τις εξειδικευμένες απαιτήσεις του έργου

• να επιλέγουν και να προετοιμάζουν τα κατάλληλα υλικά για το έργο

• να εφαρμόζουν συστήματα δαπέδων, χυτού κονιάματος βάσης ανθρακικού και θειικού ασβεστίου, παραδίδοντας την επιθυμητή επιφάνεια σύμφωνα με τις απαιτήσεις

• να αναγνωρίζουν τις διαφορές μεταξύ διαφορετικών διαθέσιμων συστημάτων αυτοεπιπεδούμενων δαπέδων στην αγορά

Δεδομένα

Ημερομηνίες:
Περίοδος: 1 Ημέρα
Έναρξη: 09:00π.μ.
Τέλος: 16:00μ.μ.
Κόστη: ελεύθερο
Αιρθμός συμμετεχόντων: 18
Αριθμός σεμιναρίου: DB112
Τμήμα: Συστήματα δαπέδων

Πληροφορίες

Σεμινάριο για:
  • Γραφείο διακόσμησης
  • Ενεργειακός επιθεωρητής
  • Τεχνική εταιρεία κατασκευών
  • Τεχνική εταιρεία μελετών
  • Τεχνικό γραφείο
Υπηρεσίες:
• Θεωρητικές παρουσιάσεις υλικών και συστημάτων δόμησης.

• Επιδείξεις εφαρμογής υλικών και συστημάτων δόμησης.

• Παροχή γραφικής και ενημερωτικής ύλης για τη διεξαγωγή των σεμιναρίων.

• Παροχή κατάλληλης ενδυμασίας (φόρμα εργασίας) και εργαλείων για τα σεμινάρια όπου προβλέπεται εκπαιδευτική εφαρμογή σε όλα τα εκπαιδευτικά κέντρα εκτός των σεμιναρίων που πραγματοποιούνται στη Αττική.

• Προαιρετικό πακέτο διαμονής κόστους 50€/συμμετέχοντα που καλύπτει διανυκτέρευση σε μονόκλινο δωμάτιο με ημιδιατροφή σε όλα τα εκπαιδευτικά κέντρα εκτός των σεμιναρίων που πραγματοποιούνται στη Αττική.

• Φιλοξενία στο σεμινάριο (πρόχειρο γεύμα, καφές, αναψυκτικό) σε όλα τα εκπαιδευτικά κέντρα εκτός των σεμιναρίων που πραγματοποιούνται στη Αττική. • Φιλοξενία (καφές, αναψυκτικό) για τα σεμινάρια στο εκπαιδευτικό κέντρο στην Αττική.

• Έκδοση βεβαίωσης παρακολούθησης σεμιναρίου & αναμνηστική φωτογραφία σε όλα τα εκπαιδευτικά κέντρα εκτός των σεμιναρίων που πραγματοποιούνται στη Αττική.

Χώροι:
Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στα σεμινάρια πραγματοποιείται με τους εξής τρόπους:

• με αποστολή αίτησης από τον εμπορικό συνεργάτη στα email: solutions@knauf.gr & Fax: 2642029112

• με καταχώριση των στοιχείων στην ειδική φόρμα

Με την παραλαβή της αίτησης ο συμμετέχων ενημερώνεται για τη διαθεσιμότητα των ελεύθερων θέσεων και την καταχώριση της αίτησης συμμετοχής.
Κατοχύρωση της εφαρμογής:
Υπάρχει η δυνατότητα έγγραφης ανάκλησης της συμμετοχής το αργότερο 3 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Στην περίπτωση που δεν θα συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων (8 συμμετέχοντες) τότε το σεμινάριο ενδέχεται να αναβληθεί. Η Knauf Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε. διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα αναβολής της διεξαγωγής κάποιου σεμιναρίου, κατά την απόλυτη κρίση της, κατόπιν έγκυρης ενημέρωσης όλων των συμμετεχόντων.

Εγγραφή

Πόσα άτομα θέλετε να εγγράψετε?*