Προσόψεις ξηράς δόμησης & Thermoprosopsis Αμφιλοχία

Προσόψεις ξηράς δόμησης & Thermoprosopsis Αμφιλοχία

Το σεμινάριο αυτό στοχεύει στην εκμάθηση και κάλυψη των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εφαρμογή συστημάτων εξωτερικών τοιχοποιιών και οροφών, συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης καθώς και το αντιρηγματικό σύστημα εξωτερικών τοιχοποιιών.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων που επιζητούν τεχνική εκπαίδευση για το σχεδιασμό και την κατασκευή εξωτερικών τοιχοποιιών ξηράς δόμησης και εξωτερικής θερμομόνωσης τοιχοποιιών. Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στην ανάγνωση, ερμηνεία και χρήση των εξειδικευμένων κατασκευαστικών λεπτομερειών, των ειδικών προδιαγραφών, στην επιλογή των κατάλληλων συστημάτων, τύπων τσιμεντοσανίδας, της νέας σανίδας Guardex με υαλοΰφασμα, μεταλλικών προφίλ & εξαρτημάτων, επιχρισμάτων, ασταριών και τελικά στη χρήση των υλικών και εφαρμογή των κανόνων στην κατασκευή.

Περιεχόμενα

• Παρουσίαση των τσιμεντοσανίδων Aquapanel® και των νέων σανίδων Guardex® (χαρακτηριστικά, διαμόρφωση, πιστοποιητικά)

• Παρουσίαση εργαλείων Ξηράς Δόμησης

• Εξωτερική τοιχοποιία Aquapanel® Outdoor – Θεωρία / Πρακτική εφαρμογή (παρουσίαση υλικών, εφαρμογή, αρμολόγηση, επίχρισμα)

• Εσωτερικής τοιχοποιίας Aquapanel® Indoor – Θεωρία / Πρακτική εφαρμογή (παρουσίαση υλικών, εφαρμογή, αρμολόγηση, επίχρισμα)

• Νέα τσιμεντοσανίδα Aquapanel Universal για ανακαινίσεις, εξωτερικές οροφές, επενδύσεις όψεων σε εξωτερικές και εσωτερικές εφαρμογές

• Στοιχεία πυραντοχής και ηχομόνωσης συστημάτων προσόψεων Aquapanel® και Guardex®

• Κατασκευή εξωτερικής τοιχοποιίας Guardex® με εξωτερική θερμομόνωση Thermoprosopsis®.

• Παρουσίαση συστημάτων εξωτερικών τοιχοποιιών Guardex® τα οποία επενδύονται με συστήματα αεριζόμενων διακοσμητικών όψεων.

• Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoprosopsis® - Θεωρία (συστήματα Fine Organic - Flex, στάδια εφαρμογής, πλεονεκτήματα, παράδειγμα χρόνου απόσβεσης του συστήματος, συστήματα εσωτερικής θερμομόνωσης InTherm, ενεργειακή ταυτότητα, ΚΕΝΑΚ, έργα αναφοράς)

• Thermoprosopsis® - Πρακτική εφαρμογή με το χέρι / με μηχανή (Επικόλληση EPS, Βασικό επίχρισμα, τελικό επίχρισμα συστήματος)

• Αντιρηγματικό σύστημα επιδιόρθωσης προσόψεων Knauf Pastol – Θεωρία και επίδειξη εφαρμογής

Ομιλητής: Νικόλαος Τριανταφύλλου Τεχνική & Εμπορική Υποστήριξη
Ομιλητής: Βάιος Ευθυμιόπουλος Υπεύθυνος προδιαγραφών Aquapanel

Στόχος

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί:

i. να διαβάζουν και να ερμηνεύουν τα κατασκευαστικά σχέδια και λεπτομέρειες των τεχνικών φυλλαδίων συστημάτων Aquapanel®, Guardex® και Thermoprosopsis® της Knauf ούτως ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τις εξειδικευμένες απαιτήσεις του έργου

ii. να επιλέγουν και να προετοιμάζουν τα κατάλληλα υλικά για το έργο

iii. να εφαρμόζουν συστήματα εξωτερικών τοιχοποιών και εξωτερικής θερμομόνωσης, παραδίδοντας την επιθυμητή επιφάνεια σύμφωνα με τις απαιτήσεις

iv. να αναγνωρίζουν τις διαφορές μεταξύ διαφορετικών διαθέσιμων συστημάτων δόμησης στην αγορά.

Δεδομένα

Ημερομηνίες:
Περίοδος: 3 Ημέρες
Έναρξη: 1η ημέρα 08:00π.μ.
Τέλος: 3. Ημέρα 16:00μ.μ.
Κόστη: 40,- € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Αιρθμός συμμετεχόντων: 18
Αριθμός σεμιναρίου: PF411
Τμήμα: Συστήματα προσόψεων & Thermoprosopsis

Πληροφορίες

Σεμινάριο για:
  • Αλουμινάς
  • Γυψαδόρος
  • Ελαιοχρωματιστής
  • Εταιρεία μονώσεων
  • Ξυλουργείο
  • Οικοδόμος
  • Σιδεράς
  • Σοβατζής
  • Συνεργείο ξήρας δόμησης
Υπηρεσίες:
• Θεωρητικές παρουσιάσεις υλικών και συστημάτων δόμησης.

• Επιδείξεις εφαρμογής υλικών και συστημάτων δόμησης.

• Παροχή γραφικής και ενημερωτικής ύλης για τη διεξαγωγή των σεμιναρίων.

• Παροχή κατάλληλης ενδυμασίας (φόρμα εργασίας) και εργαλείων για τα σεμινάρια όπου προβλέπεται εκπαιδευτική εφαρμογή σε όλα τα εκπαιδευτικά κέντρα εκτός των σεμιναρίων που πραγματοποιούνται στη Αττική.

• Προαιρετικό πακέτο διαμονής κόστους 50€/συμμετέχοντα που καλύπτει διανυκτέρευση σε μονόκλινο δωμάτιο με ημιδιατροφή σε όλα τα εκπαιδευτικά κέντρα εκτός των σεμιναρίων που πραγματοποιούνται στη Αττική.

• Φιλοξενία στο σεμινάριο (πρόχειρο γεύμα, καφές, αναψυκτικό) σε όλα τα εκπαιδευτικά κέντρα εκτός των σεμιναρίων που πραγματοποιούνται στη Αττική. • Φιλοξενία (καφές, αναψυκτικό) για τα σεμινάρια στο εκπαιδευτικό κέντρο στην Αττική.

• Έκδοση βεβαίωσης παρακολούθησης σεμιναρίου & αναμνηστική φωτογραφία σε όλα τα εκπαιδευτικά κέντρα εκτός των σεμιναρίων που πραγματοποιούνται στη Αττική.

Χώροι:
Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στα σεμινάρια πραγματοποιείται με τους εξής τρόπους:

• με αποστολή αίτησης από τον εμπορικό συνεργάτη στα email: solutions@knauf.gr & Fax: 2642029112

• με καταχώριση των στοιχείων στην ειδική φόρμα

Με την παραλαβή της αίτησης ο συμμετέχων ενημερώνεται για τη διαθεσιμότητα των ελεύθερων θέσεων και την καταχώριση της αίτησης συμμετοχής. Ο αιτών υποχρεούται να καταθέσει το χρηματικό κόστος για τη συμμετοχή του, σε τραπεζικό λογαριασμό , εντός τριών ημερών από την αίτηση και να αποστείλει το αποδεικτικό της τραπεζικής κατάθεσης στα solutions@knauf.gr ή 2642029112 ώστε να θεωρηθεί έγκαιρη η συμμετοχή του.

Ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίον μπορεί να γίνει η κατάθεση είναι:

ALPHA BANK IBAN: GR83 0140 1310 1310 0200 2004 848

Διευκρινίζουμε πως η μεταφορά όλων των συμμετεχόντων από τον τόπο διαμονής τους, καθώς και από το ξενοδοχείο προς το κέντρο εκπαίδευσης της εταιρείας στο εργοστάσιο θα γίνεται με μέσα των συμμετεχόντων.
Κατοχύρωση της εφαρμογής:
Υπάρχει η δυνατότητα έγγραφης ανάκλησης της συμμετοχής το αργότερο 3 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Στην περίπτωση αυτή η χρηματική κατάθεση θα ισχύσει για κάποια άλλη μελλοντική συμμετοχή εντός του ίδιου έτους. Αν η ανάκληση γίνει αργότερα ή ο ενδιαφερόμενος δεν παρουσιασθεί στο σεμινάριο, χάνει το συμβολικό ποσό συμμετοχής.

Στην περίπτωση που δεν θα συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων (8 συμμετέχοντες) τότε το σεμινάριο ενδέχεται να αναβληθεί. Η Knauf Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε. διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα αναβολής της διεξαγωγής κάποιου σεμιναρίου, κατά την απόλυτη κρίση της, κατόπιν έγκυρης ενημέρωσης όλων των συμμετεχόντων.

Χρηματική συμμετοχή

Βασικό επίπεδο

Κόστος εκπαίδευσης βασικού επιπέδου: Αμφιλοχία, Θεσσαλονίκη, Κύπρος 40€/συμμετέχοντα για τα 3ήμερα σεμινάρια (για τα 2ήμερα το κόστος διαμορφώνεται στα 30€/συμμετέχοντα). Το κόστος περιλαμβάνει την εκπαίδευση, εκπαιδευτικό υλικό (τεχνικά φυλλάδια, φόρμα, μέτρα, μολύβια), πρόχειρο γεύμα και καφέ.

Κόστος προαιρετικού πακέτου διαμονής: Αμφιλοχία, Θεσσαλονίκη 50€/συμμετέχοντα που καλύπτει 3 διανυκτερεύσεις (Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη) και + μία ημέρα (Παρασκευή) για όσους μετέχουν στην εξέταση πιστοποίησης, σε μονόκλινο δωμάτιο με ημιδιατροφή.

Εξειδικευμένο επίπεδο

Το κόστος των σεμιναρίων στη Γερμανία είναι 270€ και περιλαμβάνει την εκπαίδευση, το αεροπορικό κόστος Αθήνα – Γερμανία – Αθήνα, εκπαιδευτικό υλικού, έξοδα διαμονής, και διατροφής βάση του προγράμματος εκπαίδευσης. Έξοδα που δεν περιλαμβάνονται σε όλα τα παραπάνω επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες αποκλειστικά.

«Πιστοποιημένο» επίπεδο

Το κόστος για την πιστοποίηση ικανότητας είναι 120€ και περιλαμβάνει το κόστος εξετάσεων, πιστοποίησης & έκδοσης «Πιστοποιητικού Ικανότητας» για 6 έτη, από την TUV Hellas.

Εγγραφή

Πόσα άτομα θέλετε να εγγράψετε?*