Έτοιμοι σοβάδες & Δάπεδα Κύπρος

Έτοιμοι σοβάδες & Δάπεδα Κύπρος

Το σεμινάριο αυτό στοχεύει στην εκμάθηση και κάλυψη των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εφαρμογή συστημάτων έτοιμων σοβάδων τσιμεντοειδούς βάσης σε τοιχοποιίες. Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στην ανάγνωση, ερμηνεία και χρήση των εξειδικευμένων κατασκευαστικών λεπτομερειών, των ειδικών προδιαγραφών, στην επιλογή των κατάλληλων επιχρισμάτων, κονιαμάτων δαπέδων και τελικά στη χρήση των υλικών και εφαρμογή των κανόνων στην κατασκευή.

Περιεχόμενα

• Έτοιμοι σοβάδες (τσιμεντοκονίες & γυψοσοβά) – Θεωρία (παρουσίαση υλικών, πίνακες κοστολόγησης, οικονομική σύγκριση, υλικά σπατουλαρίσματος, πιθανά προβλήματα του επιχρίσματος, ανοχές επιπεδότητας, εφαρμογή σε υγρούς χώρους).

• Έτοιμοι σοβάδες μηχανής και χειρός – Πρακτική εφαρμογή (εργαλεία εφαρμογής, λειτουργία μηχανής, ετοιμασία μείγματος, στρώσιμο, ξύσιμο, λείανση, φινίρισμα).

• Φινίρισμα σοβατισμένων επιφανειών με παστοειδή υλικά. Επίδειξη και πρακτική εφαρμογή με μηχανή. Μηχανές PFT

• Νέο αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα δαπέδων Knauf FE 60Magic

• Eφαρμογή συστημάτων επικόλλησης πλακιδίων σε τοιχοποιίες και δάπεδα.

Ομιλητής: Πάρης Γεώργιου

Στόχος

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί:

i. Να διαβάζουν και να ερμηνεύουν λεπτομέρειες τεχνικών φυλλαδίων συστημάτων έτοιμων σοβάδων τσιμεντοειδούς βάσης, συστημάτων επικόλλησης πλακιδίων καθώς και του νέου αυτοεπιπεδούμενου κονιάματος για γέμισμα δαπέδων Knauf FE 60 Magic, ούτως ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τις εξειδικευμένες απαιτήσεις του έργου

ii. Να επιλέγουν και να προετοιμάζουν τα κατάλληλα υλικά για το έργο

iii. Να εφαρμόζουν συστήματα βασικών - τελικών επιχρισμάτων και δαπέδων,  παραδίδοντας την επιθυμητή επιφάνεια σύμφωνα με τις απαιτήσεις

iv. Να αναγνωρίζουν τις διαφορές μεταξύ διαφορετικών διαθέσιμων συστημάτων σοβάδων και δαπέδων στην αγορά

Δεδομένα

Ημερομηνίες:
Περίοδος: 2 Ημέρες
Έναρξη: 1η ημέρα 08:00π.μ.
Τέλος: 2. Ημέρα 16:00μ.μ.
Κόστη: 30,- € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Αιρθμός συμμετεχόντων: 15
Αριθμός σεμιναρίου: PF112
Τμήμα: Έτοιμοι σοβάδες

Πληροφορίες

Σεμινάριο για:
 • Αλουμινάς
 • Γυψαδόρος
 • Ελαιοχρωματιστής
 • Εταιρεία μονώσεων
 • Ξυλουργείο
 • Οικοδόμος
 • Σιδεράς
 • Σοβατζής
 • Συνεργείο ξήρας δόμησης
Υπηρεσίες:
 • Θεωρητικές παρουσιάσεις υλικών και συστημάτων δόμησης.
 • Επιδείξεις εφαρμογής υλικών και συστημάτων δόμησης.
 • Παροχή γραφικής και ενημερωτικής ύλης για τη διεξαγωγή των σεμιναρίων.
 • Παροχή κατάλληλης ενδυμασίας (φόρμα εργασίας) και εργαλείων για τα σεμινάρια όπου προβλέπεται εκπαιδευτική εφαρμογή.
 • Φιλοξενία (πρόχειρο γεύμα, καφές, αναψυκτικό, δείπνο και διαμονή σε ξενοδοχείο).
 • Έκδοση βεβαίωσης παρακολούθησης σεμιναρίου.
 • Αναμνηστική φωτογραφία συμμετεχόντων.
Χώροι:
Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Για ενδιαφέρον συμμετοχής και για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως καλέσετε στο Τηλ.: 25 34 33 71 ή στο knauf@knauf.com.cy ή καταχωρείστε τη συμμετοχή σας στην ειδική φόρμα αίτησης. Σύμφωνα με τη ημερομηνία εκδήλωσης συμμετοχής δημιουργείται σχετική λίστα προτεραιότητας.

Κατοχύρωση της εφαρμογής:

Υπάρχει η δυνατότητα έγγραφης ανάκλησης της συμμετοχής το αργότερο 3 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Στην περίπτωση που δεν θα συγκεντρωθεί ικανός αριθμός (5 άτομα) συμμετεχόντων για κάποιο σεμινάριο τότε αυτό θα αναβάλλεται. Η Knauf Cyprus Ltd διατηρεί πάντως το δικαίωμα αναβολής της διεξαγωγής κάποιου σεμιναρίου κατά την απόλυτη κρίση της.

Εγγραφή

Πόσα άτομα θέλετε να εγγράψετε?*