Συστήματα τσιμεντοσανίδων Aquapanel στη Γερμανία

Συστήματα τσιμεντοσανίδων Aquapanel στη Γερμανία

Σεμινάριο τσιμεντοσανίδων Aquapanel στις εγκαταστάσεις της Knauf USG Systems στην Γερμανία για αρχιτέκτονες και μηχανικούς.

Περιεχόμενα

Ενδεικτικό πρόγραμμα σεμιναρίου.

Πρώτη ημέρα

 • Άφιξη στην Γερμανία
 • Επίσκεψη σε έργα αναφοράς
 • Δείπνο

Δεύτερη ημέρα

 • Παρουσίαση της εταιρείας Knauf USG Systems
 • Τεχνική παρουσίαση των συστημάτων τσιμεντοσανίδων Aquapanel
 • Έργα αναφοράς και εμπειρίες των συστημάτων Aquapanel στην Ελλάδα
 • Τεχνική παρουσίαση εξωτερικών εφαρμογών σε τοιχοποιίες Knauf Aquapanel
 • Ξενάγηση στους χώρους παραγωγής του εργοστασίου
 • Event
 • Δείπνο

Τρίτη ημέρα

 • Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στην Ελλάδα
Ομιλητής: Βάιος Ευθυμιόπουλος Υπεύθυνος προδιαγραφών Aquapanel

Στόχος

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται αποκλειστικά σε αρχιτέκτονες και μηχανικούς με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωσή τους γύρω από τα συστήματα τσιμεντοσανίδων Aquapanel. Το πρόγραμμα θα αποτελείται από θεωρητική εκπαίδευση στα συστήματα από τους εξειδικευμένους μηχανικούς της Knauf USG Systems, επίδειξη πρακτικής εφαρμογής καθώς και επισκέψεις σε έργα αναφοράς και στις εγκαταστάσεις παραγωγής των προϊόντων.

Δεδομένα

Ημερομηνίες:
Περίοδος: 2 Ημέρες
Έναρξη: 1η ημέρα 09:00π.μ.
Τέλος: 2. Ημέρα 16:00μ.μ.
Κόστη: 270,- € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Αιρθμός συμμετεχόντων: 10
Αριθμός σεμιναρίου: TB411
Τμήμα: Συστήματα Aquapanel

Πληροφορίες

Σεμινάριο για:
 • Γραφείο διακόσμησης
 • Ενεργειακός επιθεωρητής
 • Τεχνική εταιρεία κατασκευών
 • Τεχνική εταιρεία μελετών
 • Τεχνικό γραφείο
Υπηρεσίες:

 Συστήματα τσιμεντοσανίδας Aquapanel για αρχιτέκτονες και μηχανικούς.

 • Θεωρητικές παρουσιάσεις υλικών και συστημάτων δόμησης
 • Επιδείξεις εφαρμογής υλικών και συστημάτων δόμησης
 • Παροχή γραφικής και ενημερωτικής ύλης για τη διεξαγωγή των σεμιναρίων
 • Φιλοξενία (πρόχειρο γεύμα, καφές, αναψυκτικό, δείπνο, διαμονή σε ξενοδοχείο και αεροπορικά εισητήρια)
 • Έκδοση βεβαίωσης παρακολούθησης σεμιναρίου
Χώροι:
Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο σεμινάριο πραγματοποιείται με δύο τρόπους:

με αποστολή αίτησης από τον εμπορικό συνεργάτη στα Email: solutions@knauf.gr & Fax: 2642029112

με καταχώριση των στοιχείων στην ειδική φόρμα

Με την παραλαβή της αίτησης ο συμμετέχων ενημερώνεται για τη διαθεσιμότητα των ελεύθερων θέσεων και την καταχώριση της αίτησης συμμετοχής. Ο αιτών υποχρεούται να καταθέσει το χρηματικό κόστος για τη συμμετοχή του, σε τραπεζικό λογαριασμό , εντός τριών ημερών από την αίτηση και να αποστείλει το αποδεικτικό της τραπεζικής κατάθεσης στα solutions@knauf.gr ή 2642029112 ώστε να θεωρηθεί έγκαιρη η συμμετοχή του.

Ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίον μπορεί να γίνει η κατάθεση είναι:

ALPHA BANK IBAN: GR83 0140 1310 1310 0200 2004 848
Κατοχύρωση της εφαρμογής:

Υπάρχει η δυνατότητα έγγραφης ανάκλησης της συμμετοχής πριν την έκδοση των αεροπορικών εισιτηρίων. Στην περίπτωση αυτή η χρηματική κατάθεση θα επιστραφεί. Αν η ανάκληση γίνει αργότερα ή ο ενδιαφερόμενος δεν παρουσιασθεί στο σεμινάριο, χάνει το συμβολικό ποσό συμμετοχής.

Στην περίπτωση που δεν θα συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων (8 συμμετέχοντες) τότε το σεμινάριο ενδέχεται να αναβληθεί. Η Knauf Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε. διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα αναβολής της διεξαγωγής κάποιου σεμιναρίου, κατά την απόλυτη κρίση της, κατόπιν έγκυρης ενημέρωσης όλων των συμμετεχόντων.

Εγγραφή

Πόσα άτομα θέλετε να εγγράψετε?*