Υγεία και Ασφάλειατης Εργασίας

Όμιλος Knauf

Στην Knauf μια από τις βασικές αρχές είναι ότι οι άνθρωποι μας είναι το πιο σημαντικό περιουσιακό μας στοιχείο. Αυτό σημαίνει η ασφάλεια και η προστασία σας είναι προτεραιότητα για εμάς. Εντούτοις, η νομοθεσία και οι οδηγίες εργασίας δεν είναι αρκετές από μόνες τους. Χρειαζόμαστε – ο καθένας από εμάς – να είμαστε πλήρως αφοσιωμένοι στην ευημερία μας.

Το Πρότυπο Ασφάλειας Knauf είναι ένα σημαντικό στοιχείο για τη βελτίωση των επιδόσεών μας στην ασφάλεια και τη μείωση των ατυχημάτων σε ολόκληρη την εταιρεία. Υπεύθυνοι για την υλοποίηση του Προτύπου Ασφάλειας στην εγκατάστασή σας είστε εσείς, όσο και η διοίκησή σας.

Σας εργαζόμενος στην Knauf, θέλουμε να εργάζεστε σε ένα περιβάλλον όπου οι κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια ελέγχονται με τον κατάλληλο τρόπο. Βιώστε λοιπόν το Πρότυπο. Γίνετε το υπόδειγμα για τους συναδέλφους σας και υποστηρίξτε τόσο αυτούς όσο και τη διοίκησή σας στην υλοποίηση και την αφοσίωση του Προτύπου Ασφαλείας της Knauf.

Μαζί θα κάνουμε την Knauf ένα ασφαλή χώρο εργασίας.

Manfred Grunke
Διευθύνων Σύμβουλος
Gebr. Knauf KG
Alexander Knauf
Διευθύνων Σύμβουλος
Gebr. Knauf KG