Υγεία και Ασφάλειατης Εργασίας

Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας

Η εταιρεία KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. δεσμεύεται για τη διασφάλιση της υγείας, της ασφάλειας και της ευημερίας των εργαζομένων της καθώς και κάθε ατόμου που επηρεά ζεται από τις δραστηριότητές της. Δεσμευόμαστε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε:

  • να τηρούμε όσα η νομοθεσία περιγράφει στον τομέα της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία
  • να συμμορφωνόμαστε με την πολιτική του ομίλου Knauf για την Υγεία και Ασφάλεια
  • να ικανοποιούμε τις υψηλές απαιτήσεις των εργαζομένων, των συνεργατών και των πελατών μας, βελτιώνοντας συνεχώς το εργασιακό μας περιβάλλον.

Στόχος μας είναι, η παροχή ενός εργασιακού περιβάλλοντος με ασφαλείς εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, αλλά και η συνεχής εκπαίδευση των εργαζομένων μας, ώστε να το διαχειρίζονται με το βέλτιστο δυνατό τρόπο. Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε στο προσωπικό μας την κατάρτιση/εκπαίδευση/καθοδήγηση που χρειάζεται ώστε να εκτελεί όλες τις εργασίες με ασφάλεια και τον αναγκαίο προστατευτικό εξοπλισμό, εκεί όπου οι κίνδυνοι δεν μπορούν ρεαλιστικά να εξαλειφθούν.

Οργανώνοντας την προσπάθεια που τόσα χρόνια γίνεται στον τομέα Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, δημιουργούμε ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Ασφάλειας Knauf. Στο Σύστημα Ασφάλειας Knauf συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι της KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε., καταγράφουμε όλες τις διαδικασίες που αφορούν στην ασφάλεια της εργασίας, αξιολογούμε την εργασιακή μας πρακτική με γνώμονα την ασφάλεια, βελτιώνουμε τα σημεία που πρέπει και αναθεωρούμε κάθε χρόνο, στοχεύοντας πάντα στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Κάθε εργαζόμενος της εταιρείας είναι πολύτιμος κρίκος στην αλυσίδα ασφάλειας που δημιουργούμε και υπεύθυνος για την εφαρμογή του Συστήματος Ασφάλειας Knauf στην περιοχή εργασίας του. Η Γενική Διεύθυνση έχει την τελική ευθύνη για την επιτυχημένη εφαρμογή του εν λόγω Συστήματος.

Οι άνθρωποί μας είναι το βασικό περιουσιακό μας στοιχείο και η ασφάλεια και η ευημερία τους, ο βασικός στόχος για όλους μας.

Δημήτρης Δοντάς

Γενικός Διευθυντής