Εξωτερικές τοιχοποιίες

Εφαρμογές

Οι εξωτερικοί τοίχοι του κτιρίου και όλα τους τα μέρη πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε κατά την εκμετάλλευση του κτιρίου να μπορεί μονίμως να παρέχει προστασία από τις καιρικές συνθήκε, πρόληψη των πυρκαγιών, θερμική προστασί, απομάκρυνση υδρατμών, εξοικονόμησης ενέργειας και ακουστική προστασία.

Όλα αυτά είναι δυνατόν να επιτευχθούν ταυτόχρονα με τη χρήση μόνωσης ορυκτοβάμβακα Knauf Insulation με προϊόντα κατάλληλα για όλες τις εφαρμογές.

Διπλή τοιχοποιία

KR P διπλής τοιχοποιίας

Ημίσκληρη μονωτική πλάκα πετροβάμβακα τοιχοποιίας με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ=0,035 W/mK

Εξωτερική θερμομόνωση

KR FAS εξωτερικής θερμομόνωσης

Σκληρή μονωτική πλάκα πετροβάμβακα ειδικών προδιαγραφών για συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσοψης με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ=0,039 W/mK

Αεριζόμενη πρόσοψη

KR PVF αεριζόμενων προσόψεων

Σκληρή μονωτική πλάκα πετροβάμβακα ειδική για αεριζόμενη πρόσοψη

συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ=0,035 W/mK

Εσωτερική θερμομόνωση

Πλάκες Ultracoustic P για χωρίσματα

Μονωτική πλάκα φυσικού ορυκτοβάμβακα χωρισμάτων ξηράς δόμησης με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ=0,037 W/mK και εξαιρετική ηχοαπορρόφηση

Ρολά Ultracoustic για χωρίσματα

Μονωτικό αυτοφερόμενο ρολό φυσικού ορυκτοβάμβακα για την ξηρά δόμηση με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ=0,037 W/mK και εξαιρετική ηχοαπορρόφηση

KR SK ξηράς δόμησης

Αυτοφερόμενη μονωτική πλάκα πετροβάμβακα με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ=0,038 W/mK

KR L ξηράς δόμησης ενισχυμένες

Ενισχυμένη, αυτοφερόμενη μονωτική πλάκα πετροβάμβακα με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ=0,035 W/mK