Ακουστική χώρων

Η ατμόσφαιρα και η γοητεία του εσωτερικού χώρου.

Αντήχηση

Αντήχηση είναι το φαινόμενο της διατήρησης της ηχητικής ενέργειας

σε ένα κλειστό χώρο μετά το σταμάτημα της ηχητικής πηγής που τη δημιούργησε εξαιτίας των ηχοανακλάσεων στις επιφάνειες του χώρου.