Ακουστική χώρων

Η ατμόσφαιρα και η γοητεία του εσωτερικού χώρου.

Χρόνος αντήχησης

Η απορρόφηση του ήχου σε κλειστό χώρο περιγράφεται μέσω του χρόνου αντήχησης.

Πρόκειται για το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μία συγκεκριμένη στάθμη ήχου μειώνεται κατά 60dB μετά το σταμάτημα της ηχητικής πηγής.