Ακουστική χώρων

Η ατμόσφαιρα και η γοητεία του εσωτερικού χώρου.

Γενικά

Σε εφαρμογές όπου απαιτείται η λήψη μέτρων ακουστικής, κατ’αρχήν καθορίζεται αν οι πηγές ήχου και οι ακροατές βρίσκονται στον ίδιο χώρο.

Η καλή ακουστική ενός κλειστού χώρου επιτυγχάνεται βάσει δύο διαφορετικών τεχνικών. Η πρώτη βασίζεται στην ηχητική μόνωση, ενώ η δεύτερη στην απορρόφηση του ήχου.

Η απορρόφηση του ήχου είναι ευρύτερα γνωστή ως μείωση της ηχητικής ενέργειας σε ένα χώρο. Ουσιαστικά πρόκειται για την απώλεια ηχητικής ενέργειας όταν ο ήχος συναντά επιφάνειες, αντικείμενα ή ανθρώπους που βρίσκονται σε συγκεκριμένο χώρο. Η απώλεια αυτή οφείλεται κυρίως στη μετατροπή του ήχου σε θερμότητα, η οποία καταναλώνεται. Σχετικοί με την απορρόφηση του ήχου ορισμοί δίνονται παρακάτω: