Ακουστική χώρων

Η ατμόσφαιρα και η γοητεία του εσωτερικού χώρου.

Συντελεστής ηχοαπορρόφησης

Ο συντελεστής ηχοαπορρόφησης α

μιας επιφάνειας ή ενός υλικού περιγράφει το λόγο της μη ανακλούμενης προς την αρχική ηχητική ενέργεια. Για πλήρη ανάκλαση α = 0, ενώ για πλήρη απορρόφηση α = 1.