Χώρος για έκφραση

Αισθητική της ακουστικής

Προσομοιωτής ακουστικής

Το εργαλείο προσομοίωσης ακουστικής σας επιτρέπει να βιώσετε την ακουστική επίδραση των ακουστικών λύσεων της Knauf.

Στο εργαλείο προσομοίωσης οι λύσεις ακουστικής της Knauf έχουν εφαρμοστεί σε διαφορετικούς χώρους όπως αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία και αίθουσες συναυλιών, χώροι με διαφορετικές απαιτήσεις. Σε κάθε χώρο υπάρχει ο βασικός τύπος δωματίου "Basic Room" στον οποίο δεν έχουν ληφθεί μέτρα ακουστικής του χώρου και είναι ως εκ τούτου η πιο δυσμενής περίπτωση από ακουστικής άποψης.

Στη συνέχεια επιλέγοντας διαδοχικά από το menu τους τύπους οροφή «Ceiling», τοιχοποιίες «Walls» και οροφή & τοιχοποιίες «Ceiling & walls» σας επιτρέπει να ακούσετε πως τα πρόσθετα μέτρα λύσεων ακουστικής Knauf ενεργούν στους χρόνους αντήχησης, την επίδραση του θορύβου καθώς και τη συνολική αντίληψη για τα επίπεδα θορύβου και ευημερίας.

Το εργαλείο είναι βασισμένο τιμές απορρόφησης των εξαρτημένων συχνοτήτων του αντίστοιχου προϊόντος Knauf, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος των δωματίων, την αποτελεσματική επιφάνεια απορρόφησης και την επίπλωση. Για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, σας προτείνουμε κατά τη δοκιμή του εργαλείου προσομοίωσης να φοράτε ακουστικά.

Κατεβάστε το εργαλείο προσομοίωσης εδώ