Χώρος για έκφραση

Αισθητική της ακουστικής

Υπολογιστής ακουστικής χώρου

Υπολογίστε την ακουστική του χώρου σας, χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή της Knauf

Ο υπολογιστής ακουστικής χώρων της Knauf καθιστά εύκολο τον υπολογισμό του χρόνου αντήχησης, προκειμένου να πραγματοποιήσετε τον ακουστικό σχεδιασμό σας.

Το πρώτο βήμα είναι να συγκεντρωθούν πληροφορίες σχετικά με το δωμάτιο και τα έπιπλα σε αυτό. Το εύρος ανοχής εντός των χρόνων αντήχησης (γκρι καμπύλες) υπολογίζεται από τον όγκο του δωματίου και την προοριζόμενη χρήση του. Όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αυτόματα κάθε φορά που υπάρχουν αλλαγές στα πεδία εισαγωγής.

Εκκινήστε τον υπολογιστή ακουστικής χώρων Knauf εδώ

Όροι και Προϋποθέσεις

  • Χωρίς σύμβαση παροχής πληροφοριών:

Η χρήση του υπολογιστή ακουστικής χώρων της Knauf δεν δημιουργεί καμία συμφωνία - σύμβαση για παροχή πληροφοριών ή συμφωνίας παροχής συμβουλών - μεταξύ του χρήστη του υπολογιστή ακουστικής χώρων και της Knauf.

  • Δήλωση αποποίησης ευθύνης:

Ιδιαίτερη μέριμνα ελήφθη για τον ακριβή προγραμματισμό του υπολογιστή ακουστικής χώρων και της συγκέντρωσης όλων των παραμέτρων του προϊόντος. Παρ 'όλα αυτά, η Knauf αποκλείει οποιαδήποτε ευθύνη για ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση υπολογιστή ακουστικής χώρων. Συγκεκριμένα η Knauf αποποιείται κάθε ευθύνη για ζημιές (πχ. από λανθασμένο χειρισμό) που προκύπτουν από τη χρήση των αποτελεσμάτων υπολογισμού ή από στοιχεία και πληροφορίες του υπολογιστή ακουστικής χώρων. Η αποποίηση της ευθύνης δεν ισχύει για ζημίες που προκαλούνται από βαριά αμέλεια ή πρόθεση από τους νόμιμους εκπροσώπους ή το προσωπικό διαχείρισης.