Αίθουσες διδασκαλίας

Ακουστικός σχεδιασμός αιθουσών διδασκαλίας

Σχεδιασμός

Ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία της Ελλάδας όσον αφορά στο σχεδιασμό των χώρων τους και επηρεάζει την αποτελεσματική λειτουργία τους είναι η ακουστική ποιότητα των αιθουσών διδασκαλίας.

Πρόκειται για μία παράμετρο που ακόμη και σήμερα παραμελείται, αλλά που ευθύνεται στην καλύτερη περίπτωση για ένα κουραστικό περιβάλλον διδασκαλίας, και στη χειρότερη για μαθησιακές δυσκολίες στα παιδιά. Το ευχάριστο είναι ότι το πρόβλημα αυτό μπορεί εύκολα, σωστά, και μικρό κόστος να επιλυθεί.

Τα υλικά διαμορφώνουν τον ήχο

Η βασική αρχή της αρχιτεκτονικής ακουστικής είναι ότι ο κάθε χώρος έχει τις δικές του ανάγκες ακουστικής ποιότητας και θέλει το δικό του σχεδιασμό. Δεν υπάρχει ένας χρυσός κανόνας που μπορεί παντού να εφαρμοστεί. Αυτό όμως που ισχύει παντού, και αφορά κάθε χώρο, είναι ότι τα υλικά διαμορφώνουν τον ήχο. Τα υλικά είναι αυτά που «κουρδίζουν» τον χώρο, όπως κουρδίζεται ένα μουσικό όργανο για να έχει τη σωστή απόδοση του ήχου. Κάποια υλικά είναι ιδανικά για να απορροφούν μέσω της ταλάντωσής τους χαμηλές συχνότητες όπως ο θόρυβος από το δρόμο. Άλλα απορροφούν καλύτερα τις υψηλές συχνότητες όπως οι φωνές των παιδιών σε μία αίθουσα διδασκαλίας.

Αμφίδρομη επικοινωνία

Οι αίθουσες διδασκαλίας μικρού αριθμού μαθητών, σε αντίθεση με ένα αμφιθέατρο, αφορούν μία αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ δασκάλου και μαθητών η οποία γίνεται γρήγορα. Δηλαδή, ο δάσκαλος και οι μαθητές ανταλλάσουν μηνύματα μεταξύ τους σε σύντομο χρόνο. Δεν πρόκειται για μία μονόδρομη επικοινωνία όπου o ομιλητής στέλνει το ηχητικό σήμα και οι ακροατές απλά το λαμβάνουν. Προκειμένου αυτή η επικοινωνία στις τάξεις να γίνει ευχάριστη, αποτελεσματική, να μην κουράσει το δάσκαλο που θα πρέπει να φωνάξει για να ακουστεί, αλλά και να μην αποσπάσει τη συγκέντρωση των μαθητών, θα πρέπει το ηχητικό μήνυμα να φτάνει γρήγορα και δυνατό στον αποδέκτη. Πώς το καταφέρνουμε αυτό; Ντύνοντας την αίθουσα με τα κατάλληλα υλικά, στην κατάλληλη θέση, και στο σωστό ποσοστό ανάλογα με τις ιδιότητές τους. Σε γενικές γραμμές, τα μαλακά υλικά απορροφούν τον ήχο, ενώ τα σκληρά υλικά αντανακλούν τον ήχο.

Επιγραμματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο ακουστικός σχεδιασμός των αιθουσών διδασκαλίας στοχεύει στα παρακάτω:

  • Να εξασφαλίσουμε την καταληπτότητα της ομιλίας κάνοντας ευδιάκριτα στο αυτί τα σύμφωνα από τα οποία εξαρτάται η κατανόηση της κάθε λέξης.
  • Να εξαλείψουμε τους θορύβους βάθους που αποσπούν την προσοχή των μαθητών και δυσκολεύουν την εργασία των δασκάλων.
  • Να αποφύγουμε καθυστερημένες αντανακλάσεις που οδηγεί τους δασκάλους να φωνάζουν για να ακουστούν.
  • Να μην στερήσουμε ακουστικά τον «όγκο» της αίθουσας ώστε αν μη χαθεί το ρητορικό εφέ της διδασκαλίας.
STI
Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ STI (SPEECH TRANSMISSION INDEX) ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΥΜΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ 0,60 ΕΩΣ 1,00.