Αίθουσες διδασκαλίας

Ακουστικός σχεδιασμός αιθουσών διδασκαλίας

Απορροφητικά υλικά

Για να εξασφαλίσουμε σε μία αίθουσα διδασκαλίας το μεσαίο Χρόνο Αντήχησης απαιτείται το εξής ποσοστό ηχοαπορροφητικών υλικών σε σχέση με το καθαρό ύψος της αίθουσας:

Πίνακας υψών

ΚΑΘΑΡΟ ΥΨΟΣ % ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΜΔΑΔΟΥ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ
2.5 – 2.8 m 100% απορροφητικά υλικά στην οροφή
2.8 – 3.2 m 115% απορροφητικά υλικά = (100% στην οροφή +15% στους τοίχους)
3.2 – 3.8 m 120% απορροφητικά υλικά = (100% στην οροφή +20% στους τοίχους)
3.8 – 4.0 m 125% απορροφητικά υλικά = (100% στην οροφή +25% στους τοίχους)

2,50 - 2,80 m

ΟΙ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΥΨΟΥΣ ΑΠΟ 2,50 ΕΩΣ 2,80 ΜΕΤΡΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100% ΤΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ

2,80 - 3,00 m

ΟΙ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΥΨΟΥΣ ΑΠΟ 2,80 ΕΩΣ 3,20 ΜΕΤΡΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 115% ΤΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. 100% ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ + 15% ΣΤΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ.