Αίθουσες διδασκαλίας

Ακουστικός σχεδιασμός αιθουσών διδασκαλίας

Χρόνος αντήχησης

Τα μαλακά υλικά απορροφούν τον ήχο

Το βασικό μέγεθος που μετράμε για να αξιολογήσουμε την ακουστική ποιότητα των αιθουσών είναι ο Χρόνος Αντήχησης.

Ο Χρόνος Αντήχησης δείχνει πόσο γρήγορα εξασθενεί ο ήχος. Η ευκρίνεια της ομιλίας μειώνεται σε σχέση με το Χρόνο Αντήχησης. Όταν σχεδιάζουμε μία αίθουσα διδασκαλίας μικρού αριθμού μαθητών θα πρέπει να στοχεύουμε σε ένα διάχυτο ακουστικά περιβάλλον με μεσαίο Χρόνο Αντήχησης που κυμαίνεται από 0,6 έως 0,8 δευτερόλεπτα για τη μεσαία συχνότητα των 500Hz. Για τη διαμόρφωση του επιθυμητού Χρόνου Αντήχησης μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας συμμετέχουν τα παρακάτω στοιχεία, όπως φαίνεται και στις μετρήσεις του πειράματος που διεξήγαγε η εταιρεία μας:

1. Ηχοαπορροφητικά υλικά στην οροφή

2. Διαχυτές στους τοίχους της αίθουσας

3. Έπιπλα

Πριν και μετά

1η μέτρηση

152Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz
ABSORBERS IN AN EMPTY ROOM 1,12 1,25 2,02 1,84 1,71 1,52
ABSORBERS AND DIFFUSERS
ABSORBERS,DIFFUSERS & FURNITURE

2η μέτρηση

125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz
ABSORBERS IN AN EMPTY ROOM 1,12 1,25 2,02 1,84 1,71 1,52
ABSORBERS AND DIFFUSERS 0,72 0,65 0,70 0,72 0,69 0,70
ABSORBERS,DIFFUSERS & FURNITURE

3η μέτρηση

125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz
ABSORBERS IN AN EMPTY ROOM 1,12 1,25 2,02 1,84 1,71 1,52
ABSORBERS AND DIFFUSERS 0,72 0,65 0,70 0,72 0,69 0,70
ABSORBERS,DIFFUSERS & FURNITURE 0,69 0,59 0,61 0,58 0,57 0,59

Αριθμός & διάταξη επίπλων