Αίθουσες διδασκαλίας

Ακουστικός σχεδιασμός αιθουσών διδασκαλίας

Σχήμα αίθουσας

Οι αίθουσες διδασκαλίας μικρού αριθμού μαθητών στην Ελλάδα, π.χ. σε κέντρα ξένων γλωσσών και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια έχουν ελάχιστη επιφάνεια 12m2

και είναι συνήθως χώροι παραλληλόγραμμου σχήματος. Το μέγεθος και το σχήμα αυτό ευθύνεται για μεγάλους χρόνους αντήχησης και στάσιμα κύματα που δεν είναι τα επιθυμητά για τη σωστή λειτουργία τους. Ένας πρακτικός και αποτελεσματικός τρόπος για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα θα ήταν να κάνουμε τον ένα τοίχο της αίθουσας παράγωνο κατά 6 μοίρες επενδύοντάς τον με γυψοσανίδα εσωτερικά ώστε να δώσουμε στο χώρο την απαιτούμενη διάχυση του ήχου η οποία όπως είδαμε στο πείραμα μειώνει σημαντικά το χρόνο αντήχησης. Ένας άλλος ευκολότερος κατασκευαστικά τρόπος θα ήταν να κρεμάσουμε ψηλά στον τοίχο το έτοιμο πανέλο ADIT της Knauf Danoline.