Πυραντοχή με την Knauf

Διασφαλιστείτε με σύστημα

Κατηγορίες προϊόντων

Τα προϊόντα με βάση το γύψο είναι ανόργανα, άκαυστα δομικά προϊόντα, παραδοσιακά κατάλληλα για χρήση σε εφαρμογές με απαιτήσεις πυραντοχής.

Ο γύψος περιέχει 20% κρυσταλλικό νερό, το οποίο στην περίπτωση πυρκαγιάς εξατμίζεται. Ο ατμός που δημιουργείται μεταξύ του δομικού στοιχείου από γύψο και της φωτιάς καθυστερεί την πρόοδο της καύσης.

Η πυράντοχη γυψοσανίδα Knauf Fireboard.Οι Knauf Fireboard είναι άκαυστες ινοπλισμένες γυψοσανίδες κατηγορίας συμπεριφοράς σε πυρκαγιά A1 για πυροπροστασία τύπου GM-F σύμφωνα με το DIN EN 15283-1.Οι επιφάνειες και οι ακμές των Knauf Fireboard είναι επενδυμένες με άκαυστο υαλοπίλημα. Σε συνδυασμό με τον οπλισμό υαλοϊνών και την ειδική επεξεργασία του γυψοπυρήνα τους ικανοποιούν τις αυστηρότερες απαιτήσεις πυροπροστασίας.

Οι πυράντοχες γυψοσανίδες Knauf GKF διαφοροποιούνται ως προς τη διάρκεια πυραντίστασης λόγω της δομής του γύψου η οποία είναι οπλισμένη με ορυκτές ίνες και άλλα πρόσμικτα ώστε να εξασφαλίζει ικανοποιητική αντοχή του γυψοπυρήνα σε υψηλές θερμοκρασίες.

Κατηγοριοποίηση δομικών στοιχείων με βάση το γύψο και πανέλων. Οι δομικές πλάκες με βάση το γύψο που απαιτούνται για την κατασκευή τοιχοποιίας, δαπέδων και οροφών διαφοροποιείται ανάλογα με τις απαιτήσεις. Η κατηγοριοποίηση των υλικών όσον αφορά τη συμπεριφορά τους στην περίπτωση πυρκαγιάς φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Προϊόντα Knauf Κατηγορία ακαυστότητας Πιστοποιητικό
Γύψοι Knauf βάσει DIN 1168 όπως
Σοβάς Μηχανής MP
Έτοιμα κονιάματα
υλικά αρμολόγησης κ. α.
Αυτοεπιπεδούμενα κονιάματα FE
Αυτοεπιπεδούμενα υλικά φινιρίσματος
A1 DIN 4102-4
Παράγραφος 2.2.1
Knauf Fireboard A1 Z-PA-III 4.290
Γυψοσανίδες Knauf
GKB, GKF,
GKBI, GKFI
Διάτρητες γυψοσανίδες Knauf Cleaneo Akustik,
Ινογυψοσανίδες Knauf
Πανέλα Knauf
Μονωτικά πανέλα Knauf MW
A2 DIN 4102-4, Παρ. 2.2.2


Z-100.9-2


P-BWU03-I-16.4.1
Z-PA-III 4.491
P-BWU03-I-16.4.1
Γυψοσανίδες Knauf GKB 6,5 mm
Μονωτικά πανέλα Knauf PS
Ξηρά Δάπεδα Knauf F141/142
Β1 Z-PA-III 2.3110
Z-PA-III 2.892
Z-PA-III 2.1236