Πυραντοχή με την Knauf

Διασφαλιστείτε με σύστημα

Γενικά

Στις απαιτήσεις πυρασφάλειας δεν χωρούν συμβιβασμοί. Στην περίπτωση ασφάλειας έναντι πυρός όλοι θέλουν να αισθάνονται απολύτως ασφαλής.

Η γενική απαίτηση της πυραντοχής που περιγράφεται στα πρότυπα αρκετών κρατών περιγράφεται ως εξής:

“Οι οικοδομικές κατασκευές πρέπει να γίνονται κατ΄ αυτόν τον τρόπο ώστε να αποτρέπεται η πρόκληση και η μετάδοση της φωτιάς και του καπνού αλλά και να δίνεται η δυνατότητα σβέσης της και διάσωσης των ανθρώπων στην περίπτωση που θα προκληθεί πυρκαγιά.”

Η πυροπροστασία στην Knauf σημαίνει ασφάλεια με σύστημα. Για αυτό το λόγο η Knauf σας παρέχει λύσεις τέτοιου εύρους που την καθιστά πρωτοπόρo:

  • Μεγάλη γκάμα προϊόντων και κατασκευαστικών λύσεων
  • Πιστοποιημένες κατασκευές, παροχή συστημάτων δόμησης
  • Μεγάλη εμπειρία στον τομέα της πυροπροστασίας με δική μας εξέλιξη προϊόντων και πιστοποίηση τους χάρη στην ύπαρξη ιδιόκτητου κέντρου πιστοποίησης και ελέγχου.
  • Ειδικές λύσεις πέραν από τις συνήθεις ( π.χ. ολισθαίνουσα πυράντοχη σύνδεση τοιχοποιίας και οροφής).
  • Πλήθος πιστοποιητικών
  • Τεχνική υποστήριξη τόσο διαμέσου τηλεφώνου όσο και με φυσική παρουσία
  • Ασφάλεια στο σχεδιασμό και την προδιαγραφή