Προϊόντα

Υλικά στοκαρίσματος κια φινιρίσματος για λείες επίπεδες επιφάνειες.

 

  • Αρμολόγηση γυψοσανίδων
  • Φινίρισμα γυψοσανίδων
  • Αρμολόγηση τσιμεντοσανίδων
  • Φινίρισμα τσιμεντοσανίδων
  • Αστάρια
  • Στεγανωτικά