Στοκάρισμα αρμών &φινίρισμα επιφανειών

Λείες ιδανικές επιφάνειες

Επίπεδα ποιότηταςεπιφανειών

Ανάλογα με το τελικό επιθυμητό αποτέλεσμα στην κατασκευή τα επίπεδα ποιότητας επιφανειών διακρίνονται σε Q1 έως Q4. Q1: Τεχνικά αναγκαία αρμολόγηση Q2: Στάνταρτ επιφάνεια Q3: Κορυφαία επιφάνεια Q4: Τέλεια επιφάνεια

Q1

Αντιστοίχηση υλικών και χρωμάτων

Είναι η τεχνικά αναγκαία αρμολόγηση. Πρέπει να καλύπτονται οι απαιτήσεις μηχανικής αντοχής, πυροπροστασίας και ηχομόνωσης. Πραγματοποιείται αρμολόγηση με τοποθέτηση ταινίας αρμού, στοκάρισμα των βιδών. Αφού στεγνώσει η επιφάνεια περνιέτια 2η στρώση υλικού αρμολόγησης και ξύσιμο του στόκου που προεξέχει αφού στεγνώσει. Η επιφάνεια αυτή μπορεί να παραδοθεί όταν θα πραγματοποιηθεί επικάλυψη με άλλα υλικά π.χ. πλακάκια ή θα εφαρμοστεί 2η στρώση γυψοσανίδων. Στην επιφάνεια αυτή μπορεί κατά τον έλεγχο επιπεδότητας με τη σπάτουλα να παρατηρούνται ανωμαλίες. Ταινία αρμού δεν απαιτείται να τοποθετηθεί μόνο στην περίπτωση άκρων ΗΡΑΚ και όταν χρησιμοποιείται υλικό αρμολόγησης Uniflott.

Για άκρα HRAK/HRK

Για άρκα FK

Για άρκα AK/4AK

Για άρκα SK

Q2

Επεξήγηση υλικών-χρωμάτων

Συμβατική επεξεργασία επιφάνειας. Επαρκεί για συνήθεις απαιτήσεις επιπεδότητας και πραγματοποιείται μετά το επίπεδο Q1 μια επιπλέον στρώση υλικού σπατουλαρίσματος μέχρι την επίτευξη λείου περάσματος (δηλ. κατά τον έλεγχο της σπάτουλας να μην φαίνονται ανωμαλίες). Σημάδια από την επεξεργασία (σπαθιές από σπάτουλα, γρέζια κλπ) δεν πρέπει να φαίνονται. Εφόσον παρατηρούνται τέτοιου είδους ανωμαλίες αφαιρούνται με τρίψιμο.

Οι επιφάνειες αυτές είναι κατάλληλες για:

a. επικαλύψεις ταπετσαρίας με μεσαία ή μεγάλη διαμόρφωση π.χ. ταπετσαρίες με τραχεία επιφάνεια ή υαλοταπετσαρίες που χρωματίζονται,

b. ματ επικαλύψεις χρωματισμός με ρολό ή τεχνοτροπίας,

c. διακοσμητικούς σοβάδες με κόκκο > 1mm.

Για άκρα HRAK/HRK

Για άρκα FK

Για άρκα AK/4AK

Για άρκα SK

Q3

Επεξήγηση υλικών-χρωμάτων

Επίτευξη κορυφαίου επιπέδου επιφάνειας. Πραγματοποιείται αρχικά με το φαρδύτερο σπατουλάρισμα του αρμού, μετά το επίπεδο Q2, με υλικό φινιρίσματος. Στη συνέχεια, απαιτείται ένα πολύ λεπτό σπατουλάρισμα όλης της επιφάνειας της γυψοσανίδας ώστε να σφραγιστούν οι πόροι της (σερτικάρισμα). Στην περίπτωση κατά την οποία παρατηρούνται ανωμαλίες (σπαθιές από σπάτουλα, γρέζια κλπ) αλλά και σκιές κατά τον έλεγχο υπό το φώς της ημέρας τότε απαιτείται η λείανση της επιφάνειας μέχρι την αφαίρεσή τους.

Οι επιφάνειες αυτές είναι κατάλληλες για:

a. επικαλύψεις ταπετσαρίας πολύ λεπτής διαμόρφωσης,

b. ματ επικαλύψεις χρωματισμός χωρίς τεχνοτροπία ή κόκκο,

c. διακοσμητικούς σοβάδες με πολύ λεπτό κόκκο ≤ 1mm.

Για άκρα HRAK/HRK

Για άκρα FK

Για άκρα AK/4AK

Για άκρα SK

Q4

Επεξήγηση υλικών-χρωμάτων

Επιφάνεια ύψιστων απαιτήσεων. Επιτυγχάνεται με δύο χέρια σπατουλαρίσματος όλης της επιφάνειας, μετά το επίπεδο Q2, σε πάχος 1- 2mm και λείανση με γυαλόχαρτο. Το πρώτο χέρι περνιέται κόντρα και το δεύτερο σταυρωτά στο πρώτο ούτως ώστε να εξομαλυνθούν οι οποιεσδήποτε ανωμαλίες. Στην περίπτωση κατά την οποία παρατηρούνται ανωμαλίες (σπαθιές από σπάτουλα, γρέζια κλπ) αλλά και σκιές κατά τον έλεγχο υπό παράλληλο φωτισμό από προβολέα τότε απαιτείται η λείανση της επιφάνειας μέχρι την αφαίρεσή τους.

Οι επιφάνειες αυτές είναι κατάλληλες για:

a. Λείες ή στιλπνές ταπετσαρίες π.χ. μεταλλικές ή βινυλικές,

b. Χρωματισμοί ή λάκκες έως και μέτριας στιλπνότητας,

c. Επικαλύψεις τύπου stucco όπου απαιτείται πολύ λεία και επίπεδη επιφάνεια

Για άκρα HRAK/HRK

Για άκρα FK

Για άκρα AK/4AK

Για άκρα SK