Στοκάρισμα αρμών &φινίρισμα επιφανειών

Λείες ιδανικές επιφάνειες

Συστήματα στοκαρίσματοςαρμών και φινιρίσματος

Η τεχνική αρμολόγησης και φινιρίσματος της τελικής επιφάνειας αποτελεί κλειδί για την ποιότητα των έργων ξηράς δόμησης. Για τη βέλτιστη ποιότητα φινιρίσματος προσφέρουμε τα ακόλουθα συστήματα στοκαρίσματος αρμών και φινιρίσματος επιφανειών:

  • Σύστημα F2F
  • Σύστημα Readyfix
  • Σύστημα Uniflott
  • Σύστημα Fugenfüller Leicht

F2F

Eπίπεδο Q1.

Γέμισμα του αρμού με F2F, εγκιβωτισμός χαρτοταινίας και στοκάρισμα των βιδών. Στέγνωμα του υλικού αρμολόγησης και εφαρμογή 2ης στρώσης F2F. Ξύσιμο του στόκου που προεξέχει αφού στεγνώσει.

Eπίπεδο Q2.

Μετά το επίπεδο Q1 εφαρμογή φαρδύτερου σπατουλαρίσματος του αρμού με F2F. Στοκάρισμα των βιδών και λείανση της επιφάνειας αφού στεγνώσει.

Eπίπεδο Q3.

Μετά το επίπεδο Q2 εφαρμογή φαρδύτερου σπατουλάρισματος του αρμού, με F2F. Αφού στεγνώσει και λειανθεί για την εξομάλυνση ανωμαλιών η επιφάνεια ασταρώνεται με Spezialgrund και αφού στεγνώσει πραγματοποιείται ένα πολύ λεπτό σπατουλάρισμα όλης της επιφάνειας της γυψοσανίδας (σερτικάρισμα) με F2F. Λείανση της επιφάνειας αφού στεγνώσει.

Eπίπεδο Q4.

Μετά το επίπεδο Q2 πραγματοποιούνται δύο διαδοχικές στρώσεις F2F σε όλη την επιφάνεια σε συνολικό πάχος 1-2mm. Μετά την εφαρμογή της πρώτης στρώσης η επιφάνεια αφήνεται να στεγνώσει, λειαίνετε και ασταρώνεται με Spezialgrund. Στη συνέχεια, το δεύτερο χέρι περνιέται σταυρωτά στο πρώτο ούτως ώστε να εξομαλυνθούν οποιεσδήποτε ανωμαλίες. Αφού στεγνώσει και η 2η στρώση λειαίνεται μέχρι την εξομάλυνση όλων των ανωμαλιών και σκιών.

Απαιτείται ο καθαρισμός της επιφάνειας μετά από κάθε λείανση.

Αστάρι επίσης, χρησιμοποιείται πριν το βάψιμο της επιφάνειας.

Readyfix

Eπίπεδο Q1.

Γέμισμα του αρμού με Readyfix, εγκιβωτισμός χαρτοταινίας και στοκάρισμα των βιδών. Στέγνωμα του υλικού αρμολόγησης και εφαρμογή 2ης στρώσης Readyfix. Ξύσιμο του στόκου που προεξέχει αφού στεγνώσει.

Eπίπεδο Q2.

Μετά το επίπεδο Q1 εφαρμογή φαρδύτερου σπατουλαρίσματος του αρμού με Finish Pastös. Στοκάρισμα των βιδών και λείανση της επιφάνειας αφού στεγνώσει.

Επίπεδο Q3.

Μετά το επίπεδο Q2 εφαρμογή φαρδύτερου σπατουλάρισματος του αρμού, με Finish Pastös. Αφού στεγνώσει και λειανθεί για την εξομάλυνση ανωμαλιών η επιφάνεια ασταρώνεται με Spezialgrund και αφού στεγνώσει πραγματοποιείται ένα πολύ λεπτό σπατουλάρισμα όλης της επιφάνειας της γυψοσανίδας (σερτικάρισμα) με Finish Pastös. Λείανση της επιφάνειας αφού στεγνώσει.

Eπίπεδο Q4.

Μετά το επίπεδο Q2 πραγματοποιούνται δύο διαδοχικές στρώσεις Finish Pastös σε όλη την επιφάνεια σε συνολικό πάχος 1-2mm. Μετά την εφαρμογή της πρώτης στρώσης η επιφάνεια αφήνεται να στεγνώσει, λειαίνετε και ασταρώνεται με Spezialgrund. Στη συνέχεια, το δεύτερο χέρι περνιέται σταυρωτά στο πρώτο ούτως ώστε να εξομαλυνθούν οποιεσδήποτε ανωμαλίες. Αφού στεγνώσει και η 2η στρώση λειαίνεται μέχρι την εξομάλυνση όλων των ανωμαλιών και σκιών.

Απαιτείται ο καθαρισμός της επιφάνειας μετά από κάθε λείανση.

Αστάρι επίσης, χρησιμοποιείται πριν το βάψιμο της επιφάνειας.

Uniflott

Eπίπεδο Q1.

Γέμισμα του αρμού με Uniflott, εγκιβωτισμός χαρτοταινίας και στοκάρισμα των βιδών. Στέγνωμα του υλικού αρμολόγησης και εφαρμογή 2ης στρώσης Uniflott. Ξύσιμο του στόκου που προεξέχει αφού στεγνώσει.

Eπίπεδο Q2.

Μετά το επίπεδο Q1 εφαρμογή φαρδύτερου σπατουλαρίσματος του αρμού με Finish Pastös. Στοκάρισμα των βιδών και λείανση της επιφάνειας αφού στεγνώσει.

Eπίπεδο Q3.

Μετά το επίπεδο Q2 εφαρμογή φαρδύτερου σπατουλάρισματος του αρμού, με Finish Pastös. Αφού στεγνώσει και λειανθεί για την εξομάλυνση ανωμαλιών η επιφάνεια ασταρώνεται με Spezialgrund και αφού στεγνώσει πραγματοποιείται ένα πολύ λεπτό σπατουλάρισμα όλης της επιφάνειας της γυψοσανίδας (σερτικάρισμα) με Finish Pastös. Λείανση της επιφάνειας αφού στεγνώσει.

Eπίπεδο Q4.

Μετά το επίπεδο Q2 πραγματοποιούνται δύο διαδοχικές στρώσεις Finish Pastös σε όλη την επιφάνεια σε συνολικό πάχος 1-2mm. Μετά την εφαρμογή της πρώτης στρώσης η επιφάνεια αφήνεται να στεγνώσει, λειαίνετε και ασταρώνεται με Spezialgrund. Στη συνέχεια, το δεύτερο χέρι περνιέται σταυρωτά στο πρώτο ούτως ώστε να εξομαλυνθούν οποιεσδήποτε ανωμαλίες. Αφού στεγνώσει και η 2η στρώση λειαίνεται μέχρι την εξομάλυνση όλων των ανωμαλιών και σκιών.

Απαιτείται ο καθαρισμός της επιφάνειας μετά από κάθε λείανση.

Αστάρι επίσης, χρησιμοποιείται πριν το βάψιμο της επιφάνειας.

Fugenfüller Leicht

Τα επίπεδα ποιότητας Q1 – Q4 με τη χρήση του συστήματος Fugenfüller είναι πανομοιότυπα με αυτά των συστημάτων F2F & Uniflott.

Στο Σύστημα αυτό έχουμε τη δυνατότητα για τα επίπεδα Q3 & Q4 να χρησιμοποιήσουμε δύο εναλλακτικές λύσεις.

1η λυση: Εφαρμογή του συστήματος F2F & Spezialgrund για Q3 & Q4 όπως ακριβώς περιγράφεται στο Σύστημα F2F.

2η λύση: Εφαρμογή του συστήματος Finish Pastös & Spezialgrund για Q3 & Q4 όπως ακριβώς περιγράφεται στο Σύστημα Uniflott.