Επεξεργασία επιφάνειας

Φινίρισμα τσιμεντοσανίδων

Φινίρισμα τσιμεντοσανίδων

Υλικό Περιγραφή MSDS ΤΠ Πληροφορίες
88824 Aquapanel Betocoat υλικό αρμολόγησης και βασικό επίχρισμα τσιμεντοσανίδων 5kg   Details
68517 Aquapanel Betocoat υλικό αρμολόγησης και βασικό επίχρισμα τσιμεντοσανίδων 15kg   Details
49157 Aquapanel Basecoat βασικό επίχρισμα τσιμεντοσανίδων 25kg   Details
82637 Aquapanel Q4 Finish 20kg   Details
96922 Aquapanel Betocoat Color Elast ινοπλισμένο ακρυλικό χρώμα 5kg   Details
96923 Aquapanel Betocoat Color Elast ινοπλισμένο ακρυλικό χρώμα 15kg   Details