Εσωτερικές οροφές

Παρελκόμενα οροφής

Θυρίδες οροφών γυψοσανίδας, σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος. θυρίδες αεροστεγείς, πυράντοχες, προσαρμογής σε διαφορετικά πάχη επικάλυψης, ειδικών διαστάσεων.
Φραγές στο διάκενο των ψευδοροφών. Κατασκευή τοιχοπετάσματος γυψοσανίδας μονής στρώσης W111 και διπλής στρώσης W112 στο χώρο μεταξύ της κύριας και της ανηρτημένης οροφής για πυραντίσταση και ηχομόνωση.
Πυράντοχες επενδύσεις εγκαταστάσεων οροφής. Πυροπροστασία οροφής στα σημεία ενσωμάτωσης εγκαταστάσεων, όπως σώματα φωτισμού, για 30 και 90 λεπτά κατά DIN4102-2 σε εκδήλωση πυρκαγιάς από κάτω.

Συστήματα

Σύστημα Περιγραφή Φωτογραφία Κείμενο CAD
D161 Διαμερισματοποίηση οροφής \"Picture\" Φύλλο δεδομένων Vorschau & Download
D171 Θυρίδες επίσκεψης οροφής \"Picture\" Φύλλο δεδομένων Vorschau & Download
D179 Knauf Soundboard \"Picture\" Φύλλο δεδομένων
D181 Πυροπροστασία στοιχείων φωτισμού \"Picture\" Vorschau & Download
Σύστημα Τεχνικό φυλλάδιο Άποψη
D16 (de) Τεχνικό φυλλάδιο - Οροφές με ενσωματωμένα στοιχεία (Γερμανική έκδοση)
TRO50 (en) Τεχνικό φυλλάδιο - Θυρίδες επίσκεψης Knauf Alutop (Αγγλική έκδοση)
D179 (en) Τεχνικό φυλλάδιο - Knauf Soundboard (Αγγλική έκδοση)

Γενικά

Ψευδοροφές γυψοσανίδας σε σκελετό που είτε αναρτάται από την κύρια οροφή του κτιρίου μέσω αναρτήσεων, είτε εδράζει σε περιμετρικούς τοίχους. Στις ψευδοροφές γυψοσανίδας υπάρχει κενός χώρος μεταξύ της βάσης στερέωσης και της ανηρτημένης οροφής ο οποίος είναι διαθέσιμος για μόνωση και διάφορες εγκαταστάσεις.

 • Οι ψευδοροφές γυψοσανίδας προσφέρουν:
 • Δυνατότητα αρχιτεκτονικών συνθέσεων.
 • Ελευθερία επιλογής της στάθμης στερέωσης παρέχοντας χώρο για μόνωση και την ενσωμάτωση εγκαταστάσεων.
 • Δυνατότητα ρύθμισης του καθαρού ύψους των εσωτερικών χώρων και μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων θέρμανσης.
 • Επίτευξη καλύτερης ηχομόνωσης μεταξύ των ορόφων του κτιρίου.

Η κατασκευή των συστημάτων οροφής πρέπει να γίνεται με την χρήση όλων των επιμέρους εξαρτημάτων και των οδηγιών που δίνονται στα τεχνικά φυλλάδια της Knauf και στα σχετικά με την ξηρά δόμηση πρότυπα.

Οι οδηγίες αυτές αφορούν:

 • Τη σειρά τοποθέτησης των πετασμάτων επικάλυψης και τη θέση των αρμών.
 • Επιλογή και αποστάσεις των εξαρτημάτων σύνδεσης.
 • Τους αρμούς κίνησης.
 • Το σχεδιασμό συνδέσεων.
 • Τις συνδέσεις για τα μη φέροντα διαχωριστικά.
 • Τη στερέωση πρόσθετων φορτίων/συγκεντρωμένων φορτίων.