Εσωτερικές οροφές

Πυράντοχες οροφές

Οι οροφές ξηράς δόμησης προσφέρουν πυροπροστασία με δύο τρόπους.
1. Αν η οροφή ξηράς δόμησης εντάσσεται σε κατηγορία πυραντίστασης χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η συμβολή της βασικής οροφής, τότε παρέχει «ανεξάρτητη πυροπροστασία».
2. Αν η πυροπροστασία παρέχεται από κοινού με τη βασική οροφή, τότε αναφερόμαστε στη λεγόμενη «πυροπροστασία σε συνδυασμό με τη βασική οροφή». Η βασική οροφή εντάσσεται στη δική της κατηγορία πυροπροστασίας αναλόγως των υλικών και του τρόπου δόμησης, οπότε και η συνολική πυροπροστασία εξαρτάται από την κατηγορία αυτή.

Επιπλέον, η πυροπροστασία οροφών παρέχεται από δύο πιθανές πλευρές, την πάνω και την κάτω, είτε ταυτόχρονα και από τις δύο πλευρές, είτε μεμονωμένα από τη μία πλευρά.

Συστήματα

Σύστημα Περιγραφή Φωτογραφία Κείμενο CAD
K217 Οροφή Knauf Fireboard A1 αναρτημένη σε τραπεζοειδή λαμαρίνα \"Picture\" Φύλλο δεδομένων
K219 Οροφή ελεύθερου ανοίγματος με Knauf Fireboard A1 \"Picture\" Φύλλο δεδομένων
Σύστημα Τεχνικό φυλλάδιο Άποψη
K217 (de) Τεχνικό φυλλάδιο οροφών Knauf Fireboard αναρτημένων σε τραπεζοειδή λαμαρίνα (Γερμανική έκδοση)
K219 (en) Τεχνικό φυλλάδιο οροφών Knauf Fireboard ελεύθερου ανοίγματος (Αγγλική έκδοση)

Γενικά

Ψευδοροφές γυψοσανίδας σε σκελετό που είτε αναρτάται από την κύρια οροφή του κτιρίου μέσω αναρτήσεων, είτε εδράζει σε περιμετρικούς τοίχους. Στις ψευδοροφές γυψοσανίδας υπάρχει κενός χώρος μεταξύ της βάσης στερέωσης και της ανηρτημένης οροφής ο οποίος είναι διαθέσιμος για μόνωση και διάφορες εγκαταστάσεις.

 • Οι ψευδοροφές γυψοσανίδας προσφέρουν:
 • Δυνατότητα αρχιτεκτονικών συνθέσεων.
 • Ελευθερία επιλογής της στάθμης στερέωσης παρέχοντας χώρο για μόνωση και την ενσωμάτωση εγκαταστάσεων.
 • Δυνατότητα ρύθμισης του καθαρού ύψους των εσωτερικών χώρων και μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων θέρμανσης.
 • Επίτευξη καλύτερης ηχομόνωσης μεταξύ των ορόφων του κτιρίου.

Η κατασκευή των συστημάτων οροφής πρέπει να γίνεται με την χρήση όλων των επιμέρους εξαρτημάτων και των οδηγιών που δίνονται στα τεχνικά φυλλάδια της Knauf και στα σχετικά με την ξηρά δόμηση πρότυπα.

Οι οδηγίες αυτές αφορούν:

 • Τη σειρά τοποθέτησης των πετασμάτων επικάλυψης και τη θέση των αρμών.
 • Επιλογή και αποστάσεις των εξαρτημάτων σύνδεσης.
 • Τους αρμούς κίνησης.
 • Το σχεδιασμό συνδέσεων.
 • Τις συνδέσεις για τα μη φέροντα διαχωριστικά.
 • Τη στερέωση πρόσθετων φορτίων/συγκεντρωμένων φορτίων.