Εσωτερικές τοιχοποιίες

Παρελκόμενα τοιχοποιίας

Η τοποθέτηση υδραυλικών εγκαταστάσεων μέσα στον τοίχο αποτελεί πρόκληση για κάθε υδραυλικό. Ο τοίχος υδραυλικών εγκαταστάσεων της Knauf επιτρέπει την ενσωμάτωση σωληνώσεων οποιασδήποτε διαμέτρου και την ανάρτηση όλων των ειδών υγιεινής όπως νιπτήρες, λεκάνες WC και bidet.
Ανάληψη φορτίων
Επιτοίχιοι νιπτήρες, λεκάνες WC και bidet επιβαρύνουν την τοιχοποιία κατά την χρήση τους με φορτία από 70 έως 150Kg/m. Η ανάρτηση και σταθεροποίηση των παραπάνω επιτυγχάνεται με τραβέρσες και μεταλλικά πλαίσια στήριξης τα οποία τοποθετούνται εσωτερικά του τοίχου υδραυλικών εγκαταστάσεων W116 και επενδύσεων W62 και μεταφέρουν τα φορτία απευθείας στο δάπεδο.

Συστήματα

Σύστημα Περιγραφή Φωτογραφία Κείμενο CAD
W221 Μεταλλικό Πλαίσο Ανάρτησης Νιπτήρα \"Picture\" Φύλλο δεδομένων Vorschau & Download
W223 Μεταλλικό Πλαίσο Ανάρτησης Λεκάνης WC/Bidet \"Picture\" Vorschau & Download
W224 Συνδυασμός Μεταλλικών Πλαισίων W224 για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες \"Picture\" Vorschau & Download
W234 Universal-Τραβέρσα \"Picture\" Vorschau & Download
W235 Τραβέρσα για Στερέωση Μπαταρίας επί Τοίχου \"Picture\" Vorschau & Download
Σύστημα Τεχνικό φυλλάδιο Άποψη
W21_de Τεχνικό φυλλάδιο συστημάτων ανάρτησης ειδών υγιεινής (Γερμανική έκδοση)