Εσωτερικές τοιχοποιίες

Φρεάτια Η/Μ εγκαταστάσεων

Έξυπνα κτίρια με υψηλό τεχνολογικό εξοπλισμό χρειάζονται Η/Μ φρεάτια που χωράνε τον απαραίτητο εξοπλισμό και αφήνουν χώρο για μελλοντικές παρεμβάσεις. Η «λεπτή επένδυση φρεατίων» Κ251 αφήνει αρκετό χώρο και από τις δύο μεριές. Η επένδυση φρεατίων Κ251 είναι η μοναδική κατασκευή του είδους της που με μία στρώση Knauf Fireboard πάχους 30 mm και με πετροβάμβακα πάχους 40 mm επιτυγχάνουν πυρασφάλεια 1,5 ώρας, F90A.

Συστήματα

Σύστημα Περιγραφή Φωτογραφία Κείμενο CAD
W628 Φρεάτιο τύπου A/B * \"Picture\" Φύλλο δεδομένων Vorschau & Download
W629 Φρεάτιο Η/Μ εγκαταστάσεων σε διπλούς μεταλλικούς ορθοστάτες τοποθετημένους πλάτη- πλάτη \"Picture\"   Vorschau & Download
W630 Φρεάτιο Η/Μ εγκαταστάσεων με οριζόντια τοποθέτηση μεταλλικών ορθοστατών, μονοί ή διπλοί τοποθετημένοι πλάτη- πλάτη \"Picture\"  
K251 Φρεάτιο Η/Μ εγκαταστάσεων με Fireboard, A1, σε διπλούς μεταλλικούς ορθοστάτες τοποθετημένους πλάτη- πλάτη \"Picture\"   Vorschau & Download
W635 Φρεάτιο Η/Μ εγκαταστάσεων σε διπλούς μεταλλικούς στρωτήρες UW τοποθετημένους πλάτη- πλάτη, F90 \"Picture\"
Σύστημα Τεχνικό φυλλάδιο Άποψη
W62 Φρεάτια Η/Μ εγκαταστάσεων (Γερμανική έκδοση)