Εσωτερικές τοιχοποιίες

Ηχομονωτικές τοιχοποιίες

Μη φέρουσες εσωτερικές τοιχοποιίες κατά DIN 4103-1 σε μεταλλικό σκελετό ηχομονωτικών ορθοστατών MW, αμφίπλευρη επικάλυψη με μία έως τρεις στρώσεις γυψοσανίδας/ινογυψοσανίδας.

Συστήματα

Σύστημα Περιγραφή Φωτογραφία Κείμενο CAD
W141 Ηχομονωτική τοιχοποιία - Μονός μεταλλικός σκελετός MW, μονή στρώση γυψοσανίδας \"Picture\" Φύλλο δεδομένων
W142 Ηχομονωτική τοιχοποιία - Μονός μεταλλικός σκελετός MW, διπλή στρώση γυψοσανίδας \"Picture\" Φύλλο δεδομένων Vorschau & Download
W143 Ηχομονωτική τοιχοποιία - Μονός μεταλλικός σκελετός MW, τριπλή στρώση γυψοσανίδας \"Picture\" Φύλλο δεδομένων
W345 Ηχομονωτική τοιχοποιία - Διπλός μεταλλικός σκελετός MW, τριπλή στρώση ινογυψοσανίδας Vidiwall \"Picture\" Φύλλο δεδομένων
Σύστημα Τεχνικό φυλλάδιο Άποψη
W36 Συστήματα τοιχοποιών με ινογυψοσανίδες Vidiwall (Αγγλική έκδοση)