Τοιχοποιίες ασφαλείας

Σε μεσοτοιχίες κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, αλλά και σε κτίρια τραπεζών και σωφρονιστικών ιδρυμάτων υπάρχει αυξημένη ανάγκη ελεγχόμενης προστασίας των τοίχων έναντι διαρρήξεων. Αυτό είναι εφικτό με τη χρήση των κατάλληλων διαχωριστικών ασφαλείας της Knauf. Οι τοιχοποιίες ασφαλείας Knauf παρέχουν ασφάλεια κατηγορίας Ν ή Α κατά τον VdS ( Σύνδεσμος των ασφαλιστικών εταιρειών) και WK2 ή WK3 κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο DIN V ENV 1627 έως 1630. Οι τοιχοποιίες ασφαλείας Knauf αποτελούνται από μονό μεταλλικό σκελετό με εκατέρωθεν επίστρωση με μια ή πολλαπλές στρώσεις γυψοσανίδων υψηλών αντοχών Knauf Diamant με ενδιάμεση στρώση λαμαρίνας.

Συστήματα

Σύστημα Περιγραφή Φωτογραφία Κείμενο CAD
W118-WK2 Τοιχοποιία σε μεταλλικό σκελετό- Μονός μεταλλικός σκελετός, διπλή στρώση γυψοσανίδας Diamant 12,5mm με ενδιάμεση στρώση λαμαρίνας 0,5mm σε κάθε πλευρά \"Picture\" Φύλλο δεδομένων Vorschau & Download
W161 Αλεξίσφαιρη τοιχοποιία, διπλής στρώσης γυψοσανίδας Diamant 12,5mm, σε μονό μεταλλικό σκελετό, με πλήρωση διπλής στρώσης ειδικής ινογυψοσανίδας υψηλής πυκνότητας Knauf Torro 28mm \"Picture\"  
W118-WK3 Τοιχοποιία σε μεταλλικό σκελετό- Μονός μεταλλικός σκελετός, τριπλή στρώση γυψοσανίδας Diamant 12,5mm με δύο ενδιάμεσες στρώσεις λαμαρίνας 0,5mm σε κάθε πλευρά \"Picture\"  
Σύστημα Τεχνικό φυλλάδιο Άποψη
ST01 Συστήματα ασφαλείας Knauf (Γερμανική έκδοση)