Συστήματα ακτινοπροστασίας

Βασική απαίτηση για τα διαχωριστικά σε χώρους όπου εκπέμπονται ακτίνες Χ
είναι η θωράκιση των χώρων αυτών ώστε να αποτρέπεται η διάδοση των ακτίνων Χ στους γειτονικούς, χωρίς αρμούς διακοπής της προστασίας.
Η θωράκιση αυτή σε δωμάτια ακτινοβολίας νοσοκομείων ή ιατρείων εξασφαλίζεται με συστήματα τοίχων, οροφών και επενδύσεων ξηράς δόμησης στους οποίους χρησιμοποιούνται γυψοσανίδες Knauf με εργοστασιακά επικολλημένα φύλλα μολύβδου.
Στις περιπτώσεις χρήσης ακτίνων Χ σχετικά χαμηλής έντασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι γυψοσανίδες Knauf Safeboard χωρίς μόλυβδο. Οι Knauf Safeboard τοποθετούνται εύκολα όπως οι κοινές γυψοσανίδες και διευκολύνουν την επίβλεψη της κατασκευής.

Συστήματα

Σύστημα Περιγραφή Φωτογραφία Κείμενο CAD
K131-B Τοιχοποιία ακτινοπροστασίας με γυψοσανίδες επένδυσης μολύβδου \"Picture\"   Vorschau & Download
K131-S1 Τοιχοποιία ακτινοπροστασίας με μονή στρώση Safeboard + εξωτερική στρώση Diamant \"Picture\"
K131-S Τοιχοποιία ακτινοπροστασίας με διπλή στρώση Safeboard + εξωτερική στρώση Diamant \"Picture\"   Vorschau & Download