Έκδοση Απρίλιος 2016

Κατασκευαστική δραστηριότητα στην Κύπρο

Σημάδια σταθεροποίησης και ανάκαμψης παρουσιάζουν οι τιμές των ακινήτων σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Περισσότερα

Η «οικονομική ζωή» των αειφόρων κτιρίων

Τελικά πόσο μεγάλο είναι το κόστος λειτουργίας ενός κτιρίου κατά την διάρκεια του το κύκλου ζωής του και τι ποσοστό του συνολικού κατασκευαστικού κόστους αντιστοιχεί στο κόστος λειτουργίας; Περισσότερα

Αισιοδοξία για την οικονομία

Ανοδικά κινήθηκε ο Δείκτης Οικονομικής Συγκυρίας το Μάρτιο Περισσότερα