Έκδοση Απρίλιος 2017

Κατασκευαστική δραστηριότητα στην Κύπρο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου (ΣΥΚ), o Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών για το μήνα Ιανουάριο 2017 ανήλθε στις 100,84 μονάδες Περισσότερα

Αισιοδοξία για την οικονομία

Τον Ιανουάριο 2017 το οικονομικό κλίμα παρουσίασε μικρή βελτίωση με τον Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) να αυξάνεται κατά 0,4 μονάδες σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2016. Περισσότερα

Σεμινάριο ΕΤΕΚ & ΣΠΟΛΜΗΚ

Ψηλά Κτίρια – Ασφάλεια & Υγεία Στάδια Μελέτης & Εκτέλεσης Περισσότερα