Έκδοση Αύγουστος 2014

Σεμινάριο ΕΤΟΙΜΩΝ ΣΟΒΑΔΩΝ ΚΝΑUF & SAKRET ZEIPEKKIS

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 14 Μάιου το Σεμινάριο ΕΤΟΙΜΩΝ ΣΟΒΑΔΩΝ ΚΝΑUF & SAKRET ZEIPEKKIS Περισσότερα

Σεμινάριο ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΝΑUF

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 12 Απριλίου το Σεμινάριο ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΝΑUF Περισσότερα

Σεμινάριο ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ OΡΟΦΕΣ ΚΝΑUF

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουνίου το Σεμινάριο ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ OΡΟΦΕΣ ΚΝΑUF Περισσότερα

Σεμινάριο ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ ΚΝΑUF ΑQUAPANEL

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουλίου το Σεμινάριο ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ ΚΝΑUF ΑQUAPANEL Περισσότερα