Έκδοση Αύγουστος 2016

Σεμινάριο Πυράντοχων Συστημάτων Κnauf

Σεμινάριο Πυράντοχων Συστημάτων Κnauf στο Αρχηγείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου Περισσότερα

Ημέρες σπατουλαρίσματος στην Κύπρο με υλικά KNAUF

Από 21/06 έως τις 23/06/16 πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις και επιδείξεις εφαρμογής συστημάτων των υλικών σπατουλαρίσματος Knauf1 Περισσότερα